Vlaamse economie tussen 2000 en 2020 ruim een kwart minder energie-intensief

Tussen 2000 en 2020 daalde de van de economie in het Vlaamse Gewest met 27,5%. Het gaat om het per eenheid van het bruto binnenlands product (bbp).

Met uitzondering van 2010 (heropleving van de economie na het crisisjaar 2009 en bovendien een zeer koud jaar) is er vanaf 2004 sprake van een duidelijke tussen de economische groei en het energiegebruik. Terwijl het bruto binnenlands product jaar na jaar bleef stijgen met enkel een terugval in 2009 (door de financiële crisis) en 2020 (door de Covid-19-crisis), bleef het energiegebruik eerder constant. Daardoor kende de energie-intensiteit een dalende trend.

Dat is zowel het gevolg van structurele effecten (verschuivingen van het belang van sectoren in de Vlaamse economie) als van een toegenomen energie-efficiëntie (verminderd energiegebruik per eenheid product of dienst).

Bronnen