Gedaan met laden. U bevindt zich op: Grondwaterstand Milieu en natuur

Grondwaterstand

Gepubliceerd op 8 november 2023 • Volgende update: november 2024
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

In ruim een kwart van meetplaatsen daling van grondwaterstand tussen 2016 en 2022

In het Vlaamse Gewest vertoonde 28% van de meetplaatsen tijdens de periode 2016 tot 2022 een daling van de grondwaterstanden. Bij 15% van de meetplaatsen werd een stijging opgetekend. Op 57% van de meetplaatsen was er geen sprake van een duidelijke daling of stijging.

Over de periode 2016-2022 vertoonde 21% van de meetpunten in de een daling, slechts 1% een stijging. In de werden naast dalingen (35%) toch op heel wat plaatsen een stijging (30%) vastgesteld. Dat hangt mogelijk samen met lokale of regionale maatregelen om de afbouw van grondwaterwinningen te stimuleren.

Freatische grondwaterlagen liggen rechtstreeks onder het oppervlak zonder een ondoorlaatbare laag er bovenop. Afgesloten lagen zijn de diepere grondwaterlagen die bovenaan wel afgesloten zijn door een ondoorlaatbare laag. Freatische grondwaterlagen reageren snel op de vaak wisselende weersomstandigheden. In de afgesloten waterlagen is niet het weer maar de grondwaterwinning de belangrijkste beïnvloedende factor voor de grondwaterstand.

Van de freatische meetpunten vertoonde 77% geen duidelijke trend over de periode 2016-2022. Bij de meetpunten in de afgesloten grondwaterlagen was dat 36%.

Effecten van de recente droogteperiodes duidelijk zichtbaar

Bekeken over de langere periode van 2000 tot 2022 vertoonde 50% van de meetplaatsen een daling van de grondwaterstanden. Bij 23% van de meetplaatsen werd een stijging opgetekend. In 27% van de meetplaatsen was er geen duidelijke trend.

Tussen 2000 en 2022 vertoonden de freatische grondwaterlagen veel vaker een daling dan een stijging. De effecten van de opeenvolgende droogteperiodes in de periode 2017-2020 en 2022 zijn in die lagen dus meer zichtbaar dan in de afgesloten lagen. De aanvulling van het grondwater gebeurt vooral in de winter, maar is ook afhankelijk van de neerslag en de hoeveelheid water die verdampt gedurende het hele jaar. De winterneerslag vertoont tijdens de meest recente decennia dan wel een stijging, maar dat wordt gecompenseerd door de algemene toename van de temperaturen en dus ook van de verdamping.

Over de periode 2000-2022 vertoonde 63% van de meetpunten in de freatische lagen een daling, slechts 3% een stijging. In de afgesloten waterlagen was er in dezelfde periode bij 37% van de meetpunten een daling, bij 43% een stijging.