Bron

Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) in opdracht van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)

Definities

De materialenvoetafdruk (Raw Material Consumption, RMC) beschrijft het totaal aan primaire grondstoffen die wereldwijd ontgonnen worden voor de finale consumptie van goederen en diensten in het Vlaamse Gewest. Deze primaire grondstoffen zijn ingedeeld in 4 materiaalcategorieën: niet-metallische mineralen, fossiele energiedragers, biomassa en metalen. De RMC geeft een beeld van de globale impact van de behoeften van het Vlaamse Gewest en beschrijft niet enkel de werkelijk verhandelde hoeveelheden producten wanneer ze de landgrenzen oversteken, maar ook de indirecte grondstoffen onttrokken stroomopwaarts tijdens de volledige productieketen van deze verhandelde goederen en diensten.

De RMC vertrekt van de Materiaalstroomrekeningen voor de gehele economie (Economy-Wide Material Flow Accounts, EW-MFA) die verplicht gerapporteerd moeten worden door elke lidstaat van de Europese Unie aan het Europese statistiekbureau Eurostat. Hierbij worden de fysieke importstromen (IMP) en exportstromen (EXP) omgezet naar grondstofequivalenten (IMP-RME & EXP-RME) aan de hand van Europees geaggregeerde RME-coëfficiënten. Eurostat doet jaarlijks een schatting van de RME-coëfficiënten voor bijna 190 Europese productgroepen op basis van een Europees model.

Raw Material Consumption (RMC) = Domestic Extraction Used (DEU) + Import in grondstofequivalenten (IMP-RME) – Export in grondstofequivalenten (EXP-RME)

Opmerkingen bij de kwaliteit

Voor het Vlaamse Gewest moet de RMC geschat worden, aangezien er geen officiële EW-MFA voor het Vlaamse Gewest worden opgemaakt. Voor de bepaling van de RMC voor het Vlaamse Gewest is een schatting nodig van de Vlaamse ontginning en Vlaamse internationale handel (handel van Vlaams Gewest met het buitenland) en interregionale handel (handel van Vlaams Gewest met Brussels Gewest, Waals Gewest en het extraregionaal gebied). Deze Vlaamse handel dient vervolgens uitgedrukt te worden in grondstofequivalenten.

Om de RMC te bepalen worden meer dan 9.000 handelsstromen (op het niveau van producten) geaggregeerd met behulp van 182 RME-coëfficiënten (op het niveau van productgroepen). Bijgevolg is de schatting van de RMC minder betrouwbaar. Het is dus belangrijker om het voortschrijdend gemiddelde op te volgen dan de absolute waarde van elke jaar te evalueren. Het voortschrijdend gemiddelde werd berekend per 3 jaar.

Referenties

Naar de statistiek