Ruim helft van 85.000 risicogronden voor bodemverontreiniging onderzocht

In het Vlaamse Gewest zijn er naar schatting 85.000 risicogronden voor bodemverontreiniging. Dat zijn gronden waar activiteiten werden of worden uitgevoerd die mogelijk bodemverontreiniging kunnen veroorzaken.

Eind 2021 werd voor ruim de helft van de risicogronden (47.399) een oriënterend bodemonderzoek (OBO) uitgevoerd.

Voor een derde van de onderzochte gronden (15.267) waren verdere maatregelen nodig en volgde een beschrijvend bodemonderzoek (BBO). Een BBO onderzoekt de omvang en de risico’s van de bodemverontreiniging en bepaalt de eventuele saneringsnoodzaak.

In de periode 1997-2021 werden in totaal 5.832 bodemsaneringsprojecten (BSP) ingediend en conform verklaard.

Eind 2021 waren 4.445 bodemsaneringswerken afgerond (BSW afgerond). In vergelijking met 1997 en vooral sinds 2005 is het aantal afgeronde bodemsaneringswerken aanzienlijk toegenomen.