Gedaan met laden. U bevindt zich op: Verontreinigde gronden Milieu en natuur

Verontreinigde gronden

Gepubliceerd op 29 augustus 2023 • Volgende update: augustus 2024

In het Vlaamse Gewest zijn er naar schatting 85.000 risicogronden voor bodemverontreiniging. Dat zijn gronden waar activiteiten werden of worden uitgevoerd die mogelijk bodemverontreiniging kunnen veroorzaken.

Eind 2022 werd voor 58% van de risicogronden (49.111) een oriënterend bodemonderzoek (OBO) uitgevoerd.

Voor een derde van de onderzochte gronden (15.847) waren verdere maatregelen nodig en volgde een beschrijvend bodemonderzoek (BBO). Een BBO onderzoekt de omvang en de risico’s van de bodemverontreiniging en bepaalt de eventuele saneringsnoodzaak.

In de periode 1997-2022 werden in totaal 5.945 bodemsaneringsprojecten (BSP) ingediend en conform verklaard.

Eind 2022 waren 4.570 bodemsaneringswerken afgerond (BSW afgerond). In vergelijking met 1997 en vooral sinds 2005 is het aantal afgeronde bodemsaneringswerken aanzienlijk toegenomen.