Gedaan met laden. U bevindt zich op: Metadata: Verontreinigde gronden Verontreinigde gronden

Metadata: Verontreinigde gronden

Bron

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)

Definities

Het beleid inzake bodemsanering is er op gericht om zoveel mogelijk de richtwaarden voor bodemkwaliteit te realiseren. Via een beschrijvend bodemonderzoek (BBO) wordt de omvang en de risico’s van de bodemverontreiniging onderzocht en de eventuele saneringsnoodzaak bepaald. Indien dat het geval is, wordt een bodemsaneringsproject (BSP) opgesteld en conform verklaard en kunnen de bodemsaneringswerken (BSW) starten.

Opmerkingen bij de kwaliteit

De data hebben alleen betrekking op bodemsaneringsprojecten of eindevaluatieonderzoeken die tot op heden zijn ingediend bij de OVAM.

De indicator wordt in een Europese context gebruikt als deelindicator ‘Progress in the management of contaminated sites’ door het Europees Milieuagentschap (EEA).

Naar de statistiek