Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Afvalwater van 86% van inwoners wordt gezuiverd

In april 2022 lag de van het afvalwater in het Vlaamse Gewest op 86%. Het gaat om het aandeel van de inwoners waarvan het afvalwater gezuiverd wordt in een openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie. Dat aandeel is sterk toegenomen in de laatste decennia. In 1992 lag de zuiveringsgraad op 26%, in 2000 op 45% en in 2010 op 74%.

De snelheid waarmee de zuiveringsgraad stijgt, neemt in de meest recente jaren echter af. Wellicht speelt hier mee dat het resultaat dat met een gelijkaardige inspanning bereikt kan worden, steeds kleiner wordt. Het zijn immers steeds vaker kleinere en meer afgelegen woonkernen die nog op de openbare waterzuiveringsinfrastructuur moeten aangesloten worden. Met de uitbreiding van het riolerings- en collecteringsstelsel nemen de kosten voor exploitatie, onderhoud en vervanging bovendien toe waardoor minder budget resteert voor bijkomende aansluitingen.

Zuiveringsgraad hoogst aan kust, in stedelijke gebieden en Limburg

De zuiveringsgraad van het afvalwater ligt het hoogst in de kustgemeenten, in de stedelijke gebieden en in Limburg.