Gedaan met laden. U bevindt zich op: Binnenvaart - tonkilometer Mobiliteit

Binnenvaart - tonkilometer

Gepubliceerd op 8 maart 2023 • Volgende update: maart 2024
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Binnenschepen goed voor ruim 4,3 miljard tonkilometer

In 2022 werd langs Vlaamse waterwegen iets meer dan 4,3 miljard tonkilometer bij elkaar gevaren door binnenvaartschepen. Tonkilometer is een meeteenheid waarbij gewicht en afstand gecombineerd worden. Zo is 2 ton vervoeren over een afstand van 2 kilometer goed voor 4 tonkilometer.

Het aantal tonkilometer lag in 2022 4% lager dan in 2021.

Ruim 7 op 10 van verscheepte goederen zijn droge bulk

Het transport via binnenvaart wordt in 4 verpakkingstypes ingedeeld. Het grootste deel van de vervoerde goederen bestond in 2022 uit droge bulk (72%). Dat zijn goederen die onverpakt en in grote hoeveelheden in het ruim van een schip worden gestort, zoals kolen, ijzererts, granen, zand of grind.

Verder wordt ook vloeibare bulk vervoerd (17%). Dat is bijvoorbeeld olie of fruitsap.
Het vervoer per container is goed voor 10% van alle goederen. De binnenvaart met containers is de voorbije jaren sterk gestegen.

Ten slotte is er nog het vervoer via paletten. Dit verpakkingstype heeft een zeer klein aandeel (0,3%) in het totaal van vervoerde goederen via de binnenscheepvaart.