Gedaan met laden. U bevindt zich op: Metadata: Binnenvaart - tonkilometer Binnenvaart - tonkilometer

Metadata: Binnenvaart - tonkilometer

Bron

De Vlaamse Waterweg, via dataroom Mobiliteit en Openbare Werken (MOW).

Definities

Tonkilometer: een meeteenheid waarbij gewicht en afstand gecombineerd worden. Zo is bijvoorbeeld 2 ton vervoeren over een afstand van 2 kilometer goed voor 4 tonkilometer.

Droge bulk (of droge massagoederen): niet-vloeibare goederen die niet per stuk worden verpakt in containers, op pallets of in dozen. Ze worden onverpakt en in grote hoeveelheden in het ruim van een schip gestort. Het gaat bijvoorbeeld om kolen, ijzererts, granen, zand of grind.

Opmerkingen bij de kwaliteit

De trafiekgegevens worden verzameld tijdens het afleveren van een vaarvergunning of bij het registreren van de passage aan sluizen.

De tonkilometers in het Vlaamse Gewest zijn in realiteit iets hoger dan de hier vermelde cijfers. Dat komt doordat er nog enkele stukken waterweg zijn waar binnenschepen vracht kunnen vervoeren zonder dat dit geregistreerd wordt (onderregistratie op de Zeeschelde en tijgebonden waterwegen).

Sinds 2017 zijn de cijfers gebaseerd op gegevens van de Vlaamse Waterweg (fusie van Waterwegen & Zeekanaal met De Scheepvaart). Voorheen ging het om de som van cijfers Waterwegen & Zeekanaal en van De Scheepvaart. Dat optellen bleek te leiden tot zeer bescheiden dubbeltellingen en dus overschattingen. Deze dubbeltellingen zijn niet meer aanwezig in de cijfers van de Vlaamse Waterweg.

Referenties

Naar de statistiek