Gedaan met laden. U bevindt zich op: Metadata: Personenwagens - personenkilometer Personenwagens - personenkilometer

Metadata: Personenwagens - personenkilometer

Bron

Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW), FOD Mobiliteit en Vervoer (MV)

Definities

Een personenkilometer: een eenheid die een persoon in een vervoersmodaliteit aflegt. Personenkilometer = voertuigkilometer x gemiddelde bezettingsgraad.

Voertuigkilometer personenwagens komt uit het propagatiemodel FLOMOVIA. (Personenwagens/licht verkeer).

Licht verkeer betreft het verkeer met een voertuiglengte kleiner dan 6,9 meter, waaronder motoren, personenwagens en bestelwagens.

Het gemiddeld aantal personen per personenwagen: wordt verzameld op basis van proces-verbalen bij verkeersongevallen.

Opmerkingen bij de kwaliteit

Cijfers tot en met 2012: berekening door de Federale Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit en Vervoer.

Vanaf 2013 tot en met 2016: modelresultaten van het propagatiemodel PROMOVIA.

2017-2020: modelresultaten van het propagatiemodel PROMOVIA voor de snelwegen, en extrapolaties voor het onderliggend wegennet (niet-snelwegen).

Voor de cijfers van 2019 was een extra berekening/veronderstelling nodig. Er was enkel een gezamenlijk cijfer beschikbaar voor het aantal voertuigkilometer voor personenwagens en bestelwagens. Dat is opgesplitst op basis van hun respectievelijk aandeel in 2018. Daarna kon berekening zoals uitgelegd bij bovenstaande definities uitgevoerd worden.

Vanaf 2021 zijn de cijfers gebaseerd op modelresultaten van het propagatiemodel FLOMOVIA.

PROMOVIA maakt voor zijn berekeningen gebruik van enerzijds de tellingen met tellussen die door de Vlaamse overheid worden uitgevoerd en anderzijds bepaalde resultaten van de provinciale verkeersmodellen. PROMOVIA propageert de tellingen, die slechts op een beperkt aantal locaties plaatsvinden, over het hele netwerk. Deze propagatie wordt uitgevoerd met behulp van de wegvakbelastingen vanuit de provinciale verkeersmodellen v3.6.1, die wel voor een volledig netwerk beschikbaar zijn. Vanaf 2017 zijn er enkel nog tellingen voor de snelwegen ter beschikking, waardoor de gerapporteerde voertuigkilometer voor de andere wegen slechts een extrapolatie zijn.

FLOMOVIA is een propagatiemodel dat enerzijds gevoed met verkeerstellingen (structurele dubbele lussen op de snelwegen en tijdelijke tellingen op het onderliggend wegennet). Anderzijds wordt Floating Car Data gebruikt voor inzicht in de realistische snelheden en reistijden. FLOMOVIA propageert deze tellingen, zodat ook de links waarop geen telpost zit, toch gekoppeld kunnen worden aan een (combinatie van) telpost(en).

De cijfers worden aangeleverd in 2 voertuigcategorieƫn: personenwagens (of licht verkeer met voertuiglengte kleiner dan 6,9 meter en vrachtverkeer (of zwaar verkeer).

Wegens een verandering van methodologie zijn de gegevens vanaf 2021 niet meer te vergelijken zijn met gegevens van voorgaande jaren.

De nieuwe methodologie geldt enkel voor het Vlaamse Gewest. De 2 andere gewesten hanteren nog steeds de oude methode waardoor de cijfers over de gewesten niet vergeleken kunnen worden.