Gedaan met laden. U bevindt zich op: Nieuwe editie van nieuwsbrief Interfederaal Instituut voor Statistiek Statistiek Vlaanderen

Nieuwe editie van nieuwsbrief Interfederaal Instituut voor Statistiek

Nieuwsbericht
29 maart 2024

Op 28 maart publiceerde het Interfederaal Instituut voor de Statistiek (IIS) een nieuwe editie van haar nieuwsbrief. Het Interfederaal Instituut voor de Statistiek (IIS) werd in 2016 opgericht om de samenwerking te versterken tussen de verschillende federale en regionale statistische diensten, waaronder Statbel, de Nationale Bank van België, het Federaal Planbureau, het Waalse IWEPS, het Brusselse BISA en Statistiek Vlaanderen. De IIS-instellingen delen de ambitie om te zorgen voor kwaliteitsvolle, onafhankelijke en relevante openbare statistieken, zodat overheden, bedrijven, organisaties en individuele burgers onderbouwde beslissingen kunnen nemen.

Deze nieuwsbrief geeft een inkijk in de werkzaamheden van het IIS en heeft oog voor de bredere wereld van (openbare) statistiek. Zo gaat het editoriaal in op het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie, waarbij Statbel de werkgroep Statistiek voorzit. In een eerste artikel stelt Statbel zijn werkzaamheden voor om de statistische geletterdheid te verhogen. Vervolgens laat Statistiek Vlaanderen je kennis maken met haar surveystrategie. Ten slotte zijn er twee artikels over statistische producten. De distributieve vermogensstatistieken geven een beeld van de verdeling van het netto vermogen over de Belgische huishoudens. Het HERMREG-model is een instrument voor macro-economische projecties en impactanalyses op middellange termijn op gewestelijk niveau.

De volledige nieuwsbrief vindt u op de website van het IIS(opent in nieuw venster).