Gedaan met laden. U bevindt zich op: Eerste rapport gepubliceerd in nieuwe reeks ‘Academische samenwerking’ Nieuwsberichten

Eerste rapport gepubliceerd in nieuwe reeks ‘Academische samenwerking’

Nieuwsbericht
30 november 2023

Statistiek Vlaanderen streeft ernaar om kwaliteitsvolle en betrouwbare cijfers over Vlaanderen te verzamelen, te ontwikkelen en ter beschikking te stellen. Samenwerking met de Vlaamse universiteiten en hogescholen is hierbij van cruciaal belang: de methodologische en analytische expertise van de academische wereld draagt in belangrijke mate bij aan de verhoging van de kwaliteit en maatschappelijke relevantie van onze statistieken. Meer info hierover vindt u op de nieuwe pagina ‘Academische samenwerking op onze website.

Vandaag verschijnt ook het eerste SV-rapport in een nieuwe reeks ’Academische samenwerking’. In die nieuwe reeks wordt aandacht besteed aan de resultaten van de samenwerking tussen Statistiek Vlaanderen en de academische wereld. Het eerste rapport in deze reeks heeft als titel ‘Verhuisbewegingen van jongvolwassen thuisverlaters’. Het gaat om de herwerking van een masterthesis, gemaakt door Laura Bliki, student sociologie aan de UGent. Het rapport formuleert een antwoord op volgende vragen: waar trekken jongeren die het ouderlijk huis verlaten naar toe? Hoe ver van de ouder(s) gaan zij wonen? En welke sociaal-demografische en sociaaleconomische kenmerken spelen een rol bij de keuze van woonplaats en de afstand tussen die woonplaats en de woning van de ouder(s)? Om deze vragen te beantwoorden werden Rijksregistergegevens gebruikt, in combinatie met gegevens over het onderwijsniveau en over de belastbare inkomens.

Bekijk het nieuwe rapport hier(opent in nieuw venster).