Gedaan met laden. U bevindt zich op: Drop-out in het hoger onderwijs Onderwijs en vorming

Drop-out in het hoger onderwijs

Gepubliceerd op 26 maart 2024 • Volgende update: maart 2025
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

8.566 studenten die gestart zijn in een bacheloropleiding in het academiejaar 2021-2022 verlieten na 1 jaar studeren de bacheloropleiding zonder diploma. Dat komt overeen met 16% van het totaal aantal studenten die startten. Bij de studenten gestart in 2008-2009 ging het om 5.549 studenten of 11% van het totaal aantal studenten.

Totale drop-out van studenten die startten in een bacheloropleiding in 2018-2019 op 26%

Van de studenten die in het academiejaar 2008-2009 aan een professionele of academische bacheloropleiding begonnen, verliet in de daaropvolgende jaren 28% de opleiding zonder bachelordiploma. Dat is de ‘’. Van de studenten die in 2018-2019 met een bacheloropleiding begonnen lag de totale drop-out op 26%.

Definitieve totale drop-out cijfers voor de meer recente academiejaren zijn nog niet beschikbaar om 2 redenen:

  1. Er zijn nog geen cijfers over het aantal afgestudeerden in het academiejaar 2023-2024.
  2. Een deel van de studenten behaalde nog geen diploma binnen de verwachte duur, maar is wel nog aan een bacheloropleiding bezig. Dat aandeel is logischerwijs groter in recente academiejaren. Zij kunnen in de toekomst mogelijk nog een diploma behalen. Is dat niet het geval, dan komen zij alsnog in de totale drop-out cijfers terecht.

De drop-out kan verder worden opgesplitst in ‘drop-out na 2 academiejaren’, ‘na 3 academiejaren’ en ‘na 4 of meer academiejaren’.

Van de studenten die in 2020-2021 aan een bacheloropleiding begonnen, verliet 9% de opleiding na 2 jaar studeren. Het aandeel drop-outs na 2 jaar lag in de voorgaande jaren telkens tussen 6% en 7% van het totaal aantal studenten die startten in een bacheloropleiding.

De aandelen studenten die na 3 of meer jaar studeren alsnog de bacheloropleiding verlaten zonder bachelordiploma zijn relatief klein en blijven ook stabiel doorheen de tijd. Na 3 jaar studeren schommelt de bijkomende drop-out rond 4%. Na 4 jaar of meer studeren gaat het om 3% tot 7% bijkomende drop-outs.

In de meest recente academiejaren is er een behoorlijk aantal studenten dat nog geen diploma behaalde maar wel nog ingeschreven is in een bacheloropleiding. Van de studenten gestart in een bacheloropleiding in 2020-2021 is 48% nog in opleiding. Van de studenten die zijn gestart in een bacheloropleiding in 2021-2022 is 83% nog in opleiding. Of zij al dan niet een diploma halen, zal blijken uit de slaagcijfers van het academiejaar 2023-2024 en latere academiejaren.

Het academiejaar 2021-2022 is het 3de jaar waarvan de drop-out na 1 jaar kan worden berekend voor studenten die zich inschreven in een graduaatsopleiding.

3.197 studenten die zich inschreven in een graduaatsopleiding in het academiejaar 2021-2022 verlieten na 1 jaar studeren de graduaatsopleiding zonder diploma. Dat komt overeen met 31% van het totaal aantal studenten die startten in een graduaatsopleiding.

Vanaf academiejaar 2019-2020 kan ook de drop-out na 2 jaar worden berekend voor studenten die zich inschreven in een graduaatsopleiding. Deze komt neer op 13% voor graduaatsstudenten die startten in academiejaar 2020-2021.

Totale drop-out van studenten die startten in een graduaatsopleiding in 2019-2020 op 41%

Voor academiejaar 2019-2020 kan ook de drop-out na 3 jaar worden berekend voor studenten die zich inschreven in een graduaatsopleiding. De totale drop-out voor studenten die startten in 2019-2020 komt daarmee op 41%.

Bronnen