Gedaan met laden. U bevindt zich op: Onderwijsinstellingen Onderwijs en vorming

Onderwijsinstellingen

Gepubliceerd op 8 mei 2024 • Volgende update: mei 2025
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Bijna 4.100 onderwijsinstellingen in Vlaanderen

In het schooljaar 2023-2024 waren er 4.085 in de Vlaamse Gemeenschap. Het totaal aantal instellingen nam de afgelopen jaren licht toe.

Het aantal basis- en secundaire scholen steeg beperkt tijdens de afgelopen 10 schooljaren. Bij de andere instellingen bleven de aantallen over de jaren min of meer gelijk. Alleen bij de centra voor volwassenenonderwijs (CVO) was er sprake van een duidelijke daling als gevolg van een aantal fusies en van het feit dat een aantal opleidingen die vroeger bij de CVO werden aangeboden nu in het hoger onderwijs worden aangeboden.

In het schooljaar 2023-2024 telde de Vlaamse Gemeenschap 2.723 basisscholen. Daarvan waren er 2.517 in het gewoon basisonderwijs en 206 in het buitengewoon onderwijs. De basisscholen waren daarmee goed voor 67% van alle onderwijsinstellingen.

In het secundair onderwijs waren er 1.130 scholen, waarvan 988 in het gewoon en 142 in het buitengewoon onderwijs. Dat komt overeen met een aandeel van 28% van alle instellingen.

Alle andere instellingen samen waren goed voor 6% van de onderwijsinstellingen. Het gaat om 165 academies (deeltijds kunstonderwijs), 32 centra voor volwassenenonderwijs, 13 centra voor basiseducatie, 16 hogescholen en 6 universiteiten.