Gedaan met laden. U bevindt zich op: Onderwijsinstellingen Onderwijs en vorming

Onderwijsinstellingen

Gepubliceerd op 11 mei 2023 • Volgende update: mei 2024
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Bijna 4.050 onderwijsinstellingen in Vlaanderen

In het schooljaar 2022-2023 waren er 4.047 in Vlaanderen. Het totaal aantal instellingen kende de afgelopen jaren een lichte toename.

Het aantal basisscholen steeg beperkt tijdens de afgelopen 10 schooljaren. Bij de andere instellingen bleven de aantallen over de jaren min of meer gelijk. Alleen bij de centra voor volwassenenonderwijs (CVO) was er sprake van een duidelijke daling als gevolg van een aantal fusies en van het feit dat een aantal opleidingen die vroeger bij de CVO werden aangeboden nu in het hoger onderwijs worden aangeboden.

In het schooljaar 2022-2023 telde de Vlaamse Gemeenschap 2.711 basisscholen. Daarvan waren er 2.511 in het gewoon basisonderwijs en 200 in het buitengewoon onderwijs. De basisscholen waren daarmee goed voor 67% van alle onderwijsinstellingen.

In het secundair onderwijs waren er 1.104 scholen, waarvan 964 in het gewoon en 140 in het buitengewoon onderwijs. Dat komt overeen met een aandeel van 27% van alle instellingen.

Alle andere instellingen samen zijn goed voor 6% van de onderwijsinstellingen. Het gaat om 165 academies (deeltijds kunstonderwijs), 32 centra voor volwassenenonderwijs, 13 centra voor basiseducatie, 16 hogescholen en 6 universiteiten.