Gedaan met laden. U bevindt zich op: Studiebewijzen: diploma's secundair onderwijs Onderwijs en vorming

Studiebewijzen: diploma's secundair onderwijs

Gepubliceerd op 24 augustus 2023 • Volgende update: augustus 2024
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

In het schooljaar 2021-2022 werden bijna 55.000 uitgereikt in het voltijds gewoon secundair onderwijs. Dat aantal bleef de voorbije 10 jaren nagenoeg stabiel.

Binnen het totaal van alle diploma’s uitgereikt in het secundair onderwijs namen de diploma’s uitgereikt in het algemeen secundair onderwijs (aso) het grootste aandeel in: 46% in 2021-2022. De diploma’s uitgereikt in het technisch secundair onderwijs waren goed voor 34%. Daarna volgen het beroepssecundair onderwijs (bso) met 17% en het kunstsecundair onderwijs (kso) met 3%.

Toename aandeel diploma’s wetenschappen in secundair onderwijs

In het schooljaar 2021-2022 werd 29% van alle uitgereikte diploma’s secundair onderwijs in het aso behaald in de studierichting Wetenschappen-wiskunde. In 2012-2013 was dat nog 24%. Die studierichting was in die periode de sterkste stijger. Waar de studierichtingen met een klassieke talen-component in 2012-2013 nog 22% van het totaal aantal uitgereikte aso-diploma’s uitmaakten, was dat 10 jaar later nog 16%. De studierichting Humane wetenschappen steeg in aantal en stond in het schooljaar 2021-2022 op de 2de plaats, gevolgd door de studierichting Economie-moderne talen.

Binnen het geheel van alle tso-studierichtingen groeide het aandeel van de studierichting Sociale en technische wetenschappen van 20% in 2012-2013 naar 23% in 2021-2022. De nummer 2 in 2021-2022 was Handel, die in 10 jaar in aandeel inboette. De nummer 3, Lichamelijke opvoeding en Sport, kende een klim. De studierichting Secretariaat-talen is sinds het schooljaar 2017-2018 uit de top 6 verdwenen. Voor de studierichting Boekhouden-informatica gebeurde dat al in het schooljaar 2016-2017, maar die studierichting stond in 2021-2022 weer op de 6de plaats.

Het hoogst aantal diploma’s secundair onderwijs in het bso werd in het schooljaar 2021-2022 uitgereikt in de studierichting Kantooradministratie en gegevensbeheer (bijna 1.300). De studierichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige voerde sinds enkele jaren de top 6 aan binnen de bso-studierichtingen, maar is in 2021-2022 naar de 2de plaats gedaald. De studierichting Kinderzorg bekleedde in 2021-2022 de 3de plaats.