Gedaan met laden. U bevindt zich op: Studieduur in het hoger onderwijs Onderwijs en vorming

Studieduur in het hoger onderwijs

Gepubliceerd op 26 maart 2024 • Volgende update: maart 2025
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Aandeel studenten dat bachelordiploma behaalt binnen de vooropgestelde studieduur neemt af

Van de studenten die in het academiejaar 2020-2021 een bacheloropleiding startten, behaalde 29,5% zijn of haar bachelordiploma binnen de vooropgestelde studieduur. Het aandeel studenten dat een bachelordiploma behaalt binnen de vooropgestelde studieduur is over de jaren gedaald. In het academiejaar 2008-2009 lag dat aandeel op 36%. Tussen 2008-2009 en 2020-2021 is het totaal aantal studenten dat start in een bacheloropleiding toegenomen van 49.831 tot 52.398.

De studieduur geeft de periode weer tussen de eerste inschrijving in een bacheloropleiding tot en met het behalen van het eerste bachelordiploma. Daarbij kan onderscheid gemaakt worden tussen het behalen van het bachelordiploma ‘binnen de vooropgestelde studieduur’, ‘na de vooropgestelde studieduur plus 1, 2, 3, 4 of meer academiejaren’ of ‘nog geen diploma behaald’.

De vooropgestelde studieduur wordt uitgedrukt in jaren en wordt bepaald op basis van de studieomvang van de opleiding. Voor een initiële bacheloropleiding met een studieomvang van 180 studiepunten bedraagt de vooropgestelde studieduur bijvoorbeeld 3 jaar.

Ongeveer 20% van de studenten haalt zijn of haar bachelordiploma na 1 bijkomend jaar studeren. Dat aandeel blijft min of meer stabiel over de tijd. Nog eens 10% van de studenten heeft 2 jaar extra nodig om een bachelordiploma te behalen. Het aandeel studenten die na 3 of meer jaar studeren bovenop de normale studieduur alsnog een diploma verwerven is eerder klein.

In het academiejaar 2021-2022 behaalde 25% van de studenten die dat jaar gestart zijn in een graduaatsopleiding het diploma binnen de vooropgestelde studieduur. Dat is het 3de academiejaar waarvoor deze cijfers beschikbaar zijn, aangezien de graduaatsopleidingen pas vanaf 2019-2020 worden ingericht door de hogescholen. Het aandeel studenten dat een graduaatsdiploma behaalt binnen de vooropgestelde studieduur is gedaald. In 2019-2020 bedroeg het totaal aantal studenten dat startte in een graduaatsopleiding 11.144 en in 2021-2022 10.315.

De studieduur geeft de periode weer tussen de eerste inschrijving in een graduaatsopleiding tot en met het behalen van het eerste graduaatsdiploma.

De vooropgestelde studieduur wordt uitgedrukt in jaren en wordt bepaald op basis van de studieomvang van de opleiding. Voor een graduaatsopleiding met een studieomvang van 120 studiepunten bedraagt de vooropgestelde studieduur bijvoorbeeld 2 jaar.

Minder dan 1 op 5 studenten verwerft graduaatsdiploma na 1 bijkomend jaar studeren

16% van de studenten haalt zijn of haar graduaatsdiploma na 1 bijkomend jaar studeren. 6% van de studenten heeft 2 jaar extra nodig om een graduaatsdiploma te behalen. Van de studenten die in het academiejaar 2019-2020 startten met een graduaatsopleiding heeft bijna de helft (48%) nog geen diploma behaald.

Bronnen