Gedaan met laden. U bevindt zich op: Studierendement in het hoger onderwijs Onderwijs en vorming

Studierendement in het hoger onderwijs

Gepubliceerd op 21 maart 2023 • Volgende update: maart 2024
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Generatiestudenten in bacheloropleidingen verwerven gemiddeld 61% van opgenomen studiepunten

Het van generatiestudenten in een professioneel of academisch gerichte bachelor lag in het academiejaar 2021-2022 op 61%. Het gaat om het percentage studiepunten waarvoor een student slaagt in 1 academiejaar, wat een beeld geeft over de studie-efficiëntie van studenten.

Het studierendement van generatiestudenten in een professioneel of academisch gerichte bachelor bleef tussen de academiejaren 2009-2010 en 2021-2022 min of meer stabiel. Studenten slaagden telkens voor ongeveer twee derde van hun studiepunten. In het academiejaar 2019-2020 was er een lichte stijging merkbaar, gevolgd door een daling in de 2 jaren nadien. Het aantal generatiestudenten in een bacheloropleiding steeg tussen 2009-2010 en 2021-2022 van 48.486 tot 51.229.

Studierendement in graduaatsopleidingen op 61%

Het academiejaar 2021-2022 was het 3de jaar waarin er zich naast de generatiestudenten in de bacheloropleidingen ook generatiestudenten bevonden in graduaatsopleidingen. In 2019-2020 ging het om 5.390 generatiestudenten, in 2020-2021 om 5.280 generatiestudenten en in 2021-2022 om 5.532 generatiestudenten. Zij behaalden in 2021-2022 een studierendement van 61%.

Studenten in initiële masteropleidingen verwerven gemiddeld 90% van opgenomen studiepunten

Het studierendement van studenten in een masteropleiding lag in het academiejaar 2021-2022 op 90%. Dat percentage bleef min of meer stabiel tussen de academiejaren 2009-2010 en 2021-2022. Studenten slagen telkens voor ongeveer 90% van hun studiepunten. In die periode nam het aantal masterstudenten toe van 34.758 tot 54.114.