Gedaan met laden. U bevindt zich op: Studierendement in het hoger onderwijs Onderwijs en vorming

Studierendement in het hoger onderwijs

Gepubliceerd op 26 maart 2024 • Volgende update: maart 2025
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Generatiestudenten in bacheloropleidingen verwerven gemiddeld 63% van opgenomen studiepunten

Het van generatiestudenten in een professioneel of academisch gerichte bachelor lag in het academiejaar 2022-2023 op 63%. Het gaat om het percentage studiepunten waarvoor een student slaagt in 1 academiejaar, wat een beeld geeft over de studie-efficiëntie van studenten.

Het studierendement van generatiestudenten in een professioneel of academisch gerichte bachelor bleef tussen de academiejaren 2009-2010 en 2022-2023 min of meer stabiel. Studenten slaagden telkens voor ongeveer twee derde van hun studiepunten. In het academiejaar 2019-2020 was er een lichte stijging merkbaar, gevolgd door een daling in de jaren nadien. Het aantal generatiestudenten in een bacheloropleiding steeg in diezelfde periode van 48.486 tot 51.965.

Studierendement in graduaatsopleidingen op 60%

Het academiejaar 2022-2023 was het 4de jaar waarin er zich naast de generatiestudenten in de bacheloropleidingen ook generatiestudenten bevonden in graduaatsopleidingen. Het aantal generatiestudenten in een graduaatsopleiding steeg van 5.390 in 2019-2020 tot 6.085 in 2022-2023.

Het studierendement van generatiestudenten in een graduaatsopleiding daalde tussen de academiejaren 2019-2020 en 2022-2023 van 65% naar 60%.

Studenten in initiële masteropleidingen verwerven gemiddeld 91% van opgenomen studiepunten

Het studierendement van studenten in een masteropleiding lag in het academiejaar 2022-2023 op 91%. Ook dat percentage bleef min of meer stabiel tussen de academiejaren 2009-2010 en 2022-2023. Studenten slagen telkens voor ongeveer 90% van hun studiepunten. In diezelfde periode nam het aantal masterstudenten toe van 34.758 tot 55.239.