Gedaan met laden. U bevindt zich op: Studietoelagen Onderwijs en vorming

Studietoelagen

Gepubliceerd op 27 oktober 2022 • Volgende update: oktober 2023
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

109.400 aanvragen voor studietoelagen in hoger onderwijs

In het academiejaar 2021-2022 werden iets meer dan 109.400 aanvragen ingediend voor studietoelagen. Studietoelagen worden toegekend aan de studenten van het hoger onderwijs. Ruim 61.800 aanvragen (57%) werden goedgekeurd en bijna 41.000 (37%) afgekeurd. Voor ruim 6.500 dossiers (6%) kon het recht op een toelage nog niet bepaald worden. Studenten kunnen de ontbrekende informatie in deze dossiers nog tot 31 december 2022 aanvullen.

In 2021-2022 lag het aantal aanvragen een beperkt hoger dan in het voorgaande academiejaar. In vergelijking met 2019-2020 waren er 17% meer aanvragen. Vanaf 2019-2020 werden de graduaatsopleidingen en de specifieke lerarenopleidingen van de centra voor volwassenenonderwijs overgedragen naar het hoger onderwijs waardoor meer studenten in aanmerking komen voor een studietoelage dan de voorgaande academiejaren.

In vergelijking met het academiejaar 2012-2013 lag het aantal aanvragen in 2021-2022 70% hoger. Ook het aantal toegekende studietoelagen is in dezelfde periode gestegen, maar in mindere mate (+32%).

Bijna twee derde van studietoelagen voor hogeschoolstudenten

Bijna twee derde van de 61.826 goedgekeurde studietoelagen werd in het academiejaar 2021-2022 toegekend aan studenten in de hogescholen. De rest werd toegekend aan studenten die studeren aan een universiteit. Voor een heel klein aandeel (0,3%) is het onderwijsniveau van de ontvanger onbekend. Het gaat daarbij steeds om studenten die een opleiding buiten Vlaanderen volgen.

Ruim 123 miljoen euro aan studietoelagen uitbetaald

De 61.826 toegekende studietoelagen in academiejaar 2021-2022 waren samen goed voor een totaal uitbetaald bedrag van bijna 123,4 miljoen euro. Ruim 78 miljoen euro daarvan ging naar studenten in hogescholen, bijna 45 miljoen euro naar studenten in universiteiten.

Toelage voor hogeschoolstudent gemiddeld op 1.936 euro, voor universiteitsstudent op 2.104 euro

Het bedrag dat per toegekende studietoelage wordt uitbetaald, verschilt per student. Studenten in de hogescholen ontvingen in 2021-2022 gemiddeld 1.936 euro, studenten aan universiteiten gemiddeld 2.104 euro.