Gedaan met laden. U bevindt zich op: Studietoelagen Onderwijs en vorming

Studietoelagen

Gepubliceerd op 27 oktober 2023 • Volgende update: oktober 2024
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Iets meer dan 113.000 aanvragen voor studietoelagen in hoger onderwijs

In het academiejaar 2022-2023 werden iets meer dan 113.000 aanvragen ingediend voor studietoelagen. Studietoelagen worden toegekend aan de studenten van het hoger onderwijs. Bijna 62.000 aanvragen (54%) werden goedgekeurd en bijna 45.000 (40%) afgekeurd. Voor bijna 6% kon het recht op een toelage nog niet bepaald worden. Studenten kunnen de ontbrekende informatie in deze dossiers nog tot 31 december 2023 aanvullen.

In 2022-2023 lag het aantal aanvragen beperkt hoger dan in het voorgaande academiejaar. In vergelijking met 2019-2020 waren er 21% meer aanvragen. Het aantal goedgekeurde aanvragen steeg echter maar met 3%. Vanaf 2019-2020 werden de graduaatsopleidingen en de specifieke lerarenopleidingen overgedragen van de centra voor volwassenenonderwijs naar het hoger onderwijs. Daardoor komen meer studenten in aanmerking voor een studietoelage dan in de voorgaande academiejaren.

Bijna twee derde van studietoelagen voor hogeschoolstudenten

Bijna twee derde van de goedgekeurde studietoelagen werd in het academiejaar 2022-2023 toegekend aan studenten in de hogescholen. De rest werd toegekend aan studenten in een universiteit. Voor een heel klein aandeel is het onderwijsniveau van de ontvanger onbekend. Het gaat daarbij steeds om studenten die een opleiding buiten Vlaanderen volgen.

Ruim 122 miljoen euro aan studietoelagen uitbetaald

De toegekende studietoelagen in academiejaar 2022-2023 waren goed voor een totaal uitbetaald bedrag van ruim 122 miljoen euro. 77 miljoen euro daarvan ging naar studenten in hogescholen, ruim 44 miljoen naar studenten in universiteiten.

Toelage voor hogeschoolstudent gemiddeld op 1.900 euro, voor universiteitsstudent op 2.100 euro

Het bedrag dat per toegekende studietoelage wordt uitbetaald, verschilt per student. Studenten in de hogescholen ontvingen in 2022-2023 gemiddeld ruim 1.900 euro, studenten aan universiteiten gemiddeld ongeveer 2.100 euro.