Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vroegtijdige schoolverlaters (op basis van EAK-enquête) Onderwijs en vorming

Vroegtijdige schoolverlaters (op basis van EAK-enquête)

Gepubliceerd op 8 mei 2024 • Volgende update: mei 2025
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Ruim 5% van 18- tot 24-jarigen heeft geen kwalificatie van het niveau secundair onderwijs en volgt geen onderwijs of opleiding

In 2023 was volgens de resultaten van de Enquête naar de Arbeidskrachten (EAK) 5,4% van de Vlaamse 18- tot 24-jarigen een vroegtijdige schoolverlater. Het gaat om jongeren die geen einddiploma van het niveau secundair onderwijs hebben behaald en die geen onderwijs of opleiding volgden in de 4 weken voor de bevraging. In 1999 lag het aandeel vroegtijdige schoolverlaters duidelijk hoger (13,6%). Sindsdien vertoont dit aandeel voornamelijk een neerwaartse trend.

Aandeel vroegtijdige schoolverlaters hoger bij mannen dan bij vrouwen

Het aandeel vroegtijdige schoolverlaters lag in 2023 bij mannen (6,6%) hoger dan bij vrouwen (4,1%). Sinds 1999 daalt dat aandeel zowel bij mannen als bij vrouwen. In 2023 bedroeg het verschil tussen mannen en vrouwen 2,5 procentpunten (ppt.). Dat is iets kleiner dan in 1999 (4,4 ppt.).

Aandeel vroegtijdige schoolverlaters in Vlaams Gewest lager dan EU-gemiddelde

In 2023 lag het aandeel vroegtijdige schoolverlaters in het Vlaamse Gewest (5,4%) lager dan in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (8,7%) en in het Waalse Gewest (6,7%). In België in zijn geheel ging het om 6,2%.

In de Europese Unie (EU27) lag het aandeel vroegtijdige schoolverlaters in 2023 gemiddeld op 9,5%. Tussen de EU-landen bestaan er onderling grote verschillen. In Roemenië verliet 16,6% van de jongeren vroegtijdig de school. In Kroatië lag dat aandeel op 2,0%.