Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Ruim 5% van 18- tot 24-jarigen heeft geen kwalificatie van het niveau secundair onderwijs en volgt geen onderwijs of opleiding

In 2021 was volgens de resultaten van de Enquête naar de Arbeidskrachten (EAK) 5,3% van de Vlaamse 18- tot 24-jarigen een vroegtijdige schoolverlater. Het gaat om jongeren die geen einddiploma van het niveau secundair onderwijs hebben behaald en die geen onderwijs of opleiding volgden in de 4 weken voor de bevraging. In 1999 lag het aandeel vroegtijdige schoolverlaters een pak hoger (13,6%).

Aandeel vroegtijdige schoolverlaters hoger bij mannen dan bij vrouwen

Het aandeel vroegtijdige schoolverlaters lag in 2021 bij mannen (7,0%) dubbel zo hoog als bij vrouwen (3,5%). Sinds 1999 daalde dat aandeel zowel bij mannen als bij vrouwen.

Aandeel vroegtijdige schoolverlaters in Vlaams Gewest lager dan EU-gemiddelde

In 2021 lag het aandeel vroegtijdige schoolverlaters in het Vlaamse Gewest (5,3%) lager dan in de andere gewesten. In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest ging het om 9,1%, in het Waalse Gewest om 8,3%.

In de Europese Unie (EU27) lag het aandeel vroegtijdige schoolverlaters in 2021 gemiddeld op 9,7%. Tussen de EU-landen bestaan er onderling grote verschillen. In Roemenië verliet bijna 15,3% van de jongeren vroegtijdig de school. In Slovenië lag dat aandeel op 3,1%.