We streven ernaar alle openbare statistieken over Vlaanderen te ontwikkelen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en internationale principes rond kwaliteit, relevantie en onafhankelijkheid.

In samenwerking met de statistiekproducenten en -gebruikers wordt periodiek een Vlaams statistisch programma voorbereid, dat onze werkzaamheden beschrijft.

Statistiek Vlaanderen maakt deel uit van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek (IIS) dat binnen België de coördinatie verzorgt tussen de verschillende statistische autoriteiten op federaal en regionaal vlak. Daarnaast is het netwerk vertegenwoordigd in het Instituut voor Nationale Rekeningen(opent in nieuw venster).