Gedaan met laden. U bevindt zich op: Werking Over ons

Werking

Het netwerk Statistiek Vlaanderen wordt aangestuurd door het ambtelijk Coördinatiecomité voor Vlaamse Openbare Statistieken (CVOS) en de Raad voor Vlaamse Openbare Statistieken (RVOS) voor de uitvoering van de decretale opdrachten.

Coördinatiecomité voor Vlaamse Openbare Statistieken (CVOS)

Het ambtelijk Coördinatiecomité voor Vlaamse Openbare Statistieken (CVOS) is samengesteld uit vertegenwoordigers van de producenten van Vlaamse openbare statistieken. Het CVOS neemt de nodige beslissingen om de decretale opdrachten uit te voeren en zet de strategische lijnen uit van het netwerk Statistiek Vlaanderen. Dat houdt onder meer in: het opstellen van het statistisch programma voor Statistiek Vlaanderen dat zorgt voor een kwaliteitsvolle en gecoördineerde statistiekontwikkeling, -productie en -verspreiding. Het CVOS staat ook in voor de standpuntbepaling voor interfederale en internationale statistiekfora. Het CVOS komt 7 tot 8 keer per jaar samen.

De besluiten van de vergaderingen van het CVOS worden sinds september 2023 publiek gemaakt en kunt u hieronder raadplegen:

Raad voor Vlaamse openbare statistieken (RVOS)

Het overleg met de statistiekgebruikers gebeurt via de Raad voor Vlaamse openbare statistieken (RVOS). De leden van de Raad vertegenwoordigen de departementen en agentschappen, de lokale besturen, de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de sociale partners, de middenveldorganisaties en de academische wereld. De Raad geeft advies over het statistisch programma van Statistiek Vlaanderen, inclusief het kwaliteitsbeleid.

De RVOS komt 2 tot 3 keer per jaar samen. De huidige samenstelling van de RVOS werd bepaald door het ministerieel besluit van 20 december 2022(PDF bestand opent in nieuw venster).

De besluiten van de vergaderingen van de RVOS worden publiek gemaakt en kunt u hieronder raadplegen:

De RVOS stelde in juni 2024 een memorandum(PDF bestand opent in nieuw venster) op voor de nieuwe Vlaamse regering met een aantal voorstellen van de statistiekgebruikers voor de nieuwe regeerperiode 2024-2029.

Meer info

Meer informatie over de opdrachten van het CVOS en de RVOS vindt u terug in het wettelijk kader.

De meest recente versie van het doelstellingenkader voor het netwerk Statistiek Vlaanderen(PDF bestand opent in nieuw venster) is opgenomen in het Vlaams Statistisch Programma 2022-2024 dat werd goedgekeurd door de Vlaamse regering in december 2021.