Het ambtelijk Coördinatiecomité voor Vlaamse Openbare Statistieken (CVOS) vertegenwoordigt de producenten van Vlaamse openbare statistieken en neemt de nodige beslissingen om de decretale opdrachten uit te voeren. Dit houdt onder meer in: het opstellen van het statistisch programma voor Statistiek Vlaanderen, dat naast de gecoördineerde statistiekontwikkeling, -productie en –verspreiding ook rekening houdt met het kwaliteitsbeleid, en de standpuntbepaling voor interfederale en internationale statistiekfora.

Het overleg met de statistiekgebruikers wordt verzorgd door de Raad voor Vlaamse openbare statistieken (RVOS). De leden van de Raad vertegenwoordigen de departementen en agentschappen, de lokale besturen, de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de sociale partners, de middenveldorganisaties en de academische wereld. De Raad geeft advies over het statistisch programma van Statistiek Vlaanderen, inclusief het kwaliteitsbeleid.

Meer informatie over de opdrachten van het CVOS en de RVOS vindt u terug in het wettelijk kader.

De meest recente versie van het doelstellingenkader voor het netwerk Statistiek Vlaanderen (PDF bestand opent in nieuw venster) is opgenomen in het Vlaams Statistisch Programma 2022-2024 dat werd goedgekeurd door de Vlaamse regering in december 2021.