Gedaan met laden. U bevindt zich op: Geconsolideerde schuld Overheidsfinanciën

Geconsolideerde schuld

Gepubliceerd op 30 november 2023 • Volgende update: november 2024
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Geconsolideerde schuld Vlaamse overheid op 36,5 miljard euro

In 2022 bedroeg de bijdrage van de Vlaamse overheid aan de totale van de Belgische overheden ruim 32,3 miljard euro, gemeten volgens de definities van het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR). De berekening van de geconsolideerde schuld volgens het wordt gebruikt voor de weergave van de evolutie op langere termijn en voor interregionale en Europese vergelijkingen.

Het Departement Financiën en Begroting van de Vlaamse overheid (DFB-VO) gebruikt voor het eigen schuldbeheer echter sinds 2014 een , met een aantal correcties ten aanzien van het INR-concept. Volgens dat ruimere concept bedroeg de geconsolideerde bruto schuld in 2022 36,6 miljard euro.

Van 2020 tot 2022 was er een forse stijging van de geconsolideerde schuld, hoofdzakelijk door de impact van de beleidsmaatregelen ter bestrijding van de Covid-19-pandemie. Daardoor steeg de schuld volgens het INR-concept tussen 2019 en 2022 van 18,6 tot 32,3 miljard euro. Volgens het FB-VO-concept steeg de schuld in dezelfde periode van 24,0 tot 36,6 miljard euro.

Bijdrage Vlaamse overheid aan schuld Belgische overheden gestegen

In 2022 bedroeg de bijdrage van de deelgebieden aan de geconsolideerde bruto schuld van alle Belgische overheden volgens het INR-concept 93,7 miljard euro. De bijdrage van de Vlaamse overheid aan de totale Belgische schuld lag in 2022 op 32,3 miljard euro. De gezamenlijke bijdrage van het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap lag op 45,7 miljard euro, de bijdrage van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest op 10,4 miljard euro.

Tussen 2019 en 2022 steeg de bijdrage van de deelgebieden aan de totale Belgische schuld met 54%. De bijdrage van de Vlaamse overheid aan de totale Belgische schuld steeg in diezelfde periode met 74%. De bijdrage van het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap steeg tussen 2019 en 2022 met 47% en die van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest met 87%.

Schuld Vlaamse gemeentebesturen bedraagt 8,4 miljard euro

Gemeentebesturen (inclusief districten) en OCMW’s hebben sinds 2020 een gezamenlijk beleidsrapport, met gezamenlijke financiële gegevens. In 2022 hadden de Vlaamse gemeentebesturen en OCMW’s samen een geconsolideerde schuld van ruim 8,4 miljard euro. Dat is even hoog als in 2020.

Grote verschillen tussen de andere lokale besturen

De autonome gemeentebedrijven (AGB) hadden in 2022 een schuld van bijna 1,5 miljard euro. De welzijnsverenigingen hadden een schuld van 717 miljoen euro, de provinciebesturen van 348 miljoen en de autonome provinciebedrijven (APB) van 27 miljoen euro.

Tussen 2020 en 2022 nam de schuld van alle types lokale besturen matig toe.

Schuld hoger dan 2.000 euro per inwoner in 27 Vlaamse gemeentebesturen

De geconsolideerde schuld van de gemeenten per inwoner varieert sterk tussen de gemeenten onderling.

In 63 gemeenten lag de schuld in 2022 lager dan 500 euro per inwoner.

Tegelijk bedroeg de schuld per inwoner in 27 gemeenten meer dan 2.000 euro per inwoner.