Gedaan met laden. U bevindt zich op: Investeringsinspanningen Overheidsfinanciën

Investeringsinspanningen

Gepubliceerd op 1 december 2023 • Volgende update: november 2024
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Investeringsinspanningen Vlaamse overheid op 6,6 miljard euro

In 2022 bedroegen de investeringsinspanningen van de Vlaamse overheid bijna 6,6 miljard euro, tegenover 3,8 miljard euro in 2010 (in ). Dat is een stijging van 72%.

De investeringsinspanningen omvatten de investeringen in vaste activa door de Vlaamse overheid en de investeringsbijdragen of -subsidies aan instanties buiten de Vlaamse overheid. De investeringen in vaste activa hebben betrekking op materieel en immaterieel kapitaal, inclusief gronden. Ze worden weergegeven als een saldo van uitgaven en ontvangsten. De financiële vaste activa (participaties) worden niet meegerekend.

De investeringen in vaste activa stegen van 2,5 miljard euro in 2010 tot 5,3 miljard euro in 2022 (+112%). Hun aandeel in de totale investeringsinspanningen steeg van 66% in 2010 tot 83% in 2016, maar daalde weer tot 80% in 2022.

De investeringsbijdragen of -subsidies (alleen uitgaven) lagen in 2022 op bijna 1,3 miljard euro. Ze daalden van 1,3 miljard euro in 2010 tot bijna 0,8 miljard euro in 2016. Vanaf 2017 stegen de investeringsbijdragen weer tot 1,3 miljard euro in de jaren vanaf 2020.

Investeringsinspanningen Vlaamse gemeentebesturen en OCMW’s op 2,1 miljard euro

In 2022 bedroegen de gezamenlijke investeringsinspanningen van de gemeentebesturen en OCMW’s 2,1 miljard euro. Tussen 2021 en 2022 stegen ze met 10%.

De investeringen van de gemeentebesturen en OCMW’s in materiële en immateriële vaste activa bedroegen in 2022 1,85 miljard euro. Ze vormen daarmee 88% van de totale investeringsinspanningen. De investeringen in materiële en immateriële vaste activa stegen tussen 2021 en 2022 met 11%.

De investeringsbijdragen of -subsidies van de gemeentebesturen en OCMW’s omvatten alleen de uitgaven. In 2022 ging het om 259 miljoen euro of 12% van de totale investeringsinspanningen. Tussen 2021 en 2022 stegen de investeringsbijdragen met 7%.

Grote verschillen in investeringsinspanningen bij andere lokale besturen

De investeringsinspanningen van de autonome gemeentebedrijven (AGB) zijn na de gemeenten en OCMW’s de hoogste onder de lokale besturen. In 2022 bedroegen ze 189 miljoen euro. In zowel 2021 als 2022 daalden de investeringsinspanningen tegenover het voorgaande jaar.

De investeringsinspanningen van de provinciebesturen bedroegen in 2022 125 miljoen euro. Ook hier daalden ze in zowel 2021 als 2022.

De welzijnsverenigingen (OCMW-verenigingen) deden in 2022 voor bijna 79 miljoen euro investeringsinspanningen, tegenover 135 miljoen euro in 2021.

De investeringsinspanningen van de autonome provinciebedrijven (APB) zijn met 6 miljoen euro in 2022 zeer beperkt in vergelijking met de andere lokale besturen.

Investeringsinspanningen hoger dan 400 euro per inwoner in 53 gemeenten

De investeringsinspanningen van de gemeentebesturen per inwoner variëren sterk tussen de gemeenten onderling. In 2022 varieerde dat van -352 tot 1.672 euro per inwoner.

In 2022 hadden 13 gemeenten negatieve investeringsinspanningen, wat betekent dat de investeringsuitgaven kleiner zijn dan de investeringsontvangsten (hoofdzakelijk verkoop van gronden en gebouwen).

Lees deze pagina in: