Gedaan met laden. U bevindt zich op: Digitale overheid Relatie overheid en burger

Digitale overheid

Gepubliceerd op 30 januari 2024 • Volgende update: februari 2025
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

In 2023 gaf 73% van de inwoners van het Vlaamse Gewest tussen 16 en 74 jaar aan dat zij tijdens het voorgaande jaar via internet contact legden met de overheid. Doorheen de tijd nam dat aantal toe. In 2008 gebruikte 27% het internet om contact te nemen met de overheid, in 2009 ging het om 43%. Dat percentage steeg verder over 60% in 2019 tot 73% in 2023.

Informatie opvragen belangrijkste reden voor contact via internet

In contact met de overheid gebruikt men het internet vooral om informatie op te vragen. In 2023 gebruikte 60% het voorgaande jaar het internet om informatie over zichzelf op te zoeken (zoals informatie in verband met het pensioen, gezondheid, corona-app…). 30% gebruikte het internet om informatie op te zoeken in openbare databanken (zoals informatie over beschikbaarheid van boeken in openbare bibliotheken, kadastrale registers, ondernemingsregisters…). Verder gebruikte 52% het internet om algemene informatie te verwerven (zoals over diensten, uitkeringen, rechten, wetten, openingstijden).

Hoogopgeleiden en 25- tot 54-jarigen gebruiken vaker internet bij contacten met overheid

Er zijn uitgesproken verschillen in het gebruik van het internet bij contacten met de overheid naargelang het opleidingsniveau. Zo lag het aandeel in 2023 bij hooggeschoolden op 88%, bij laaggeschoolden was dat 51%. Naar leeftijd maken 25- tot 54-jarigen het vaakst gebruik van het internet in hun contact met de overheid. In 2023 ging het om 80% van de 25- tot 54-jarigen tegenover 65% van de -25-jairgen en 66% van de 55-plussers.

Mannen maken iets vaker gebruik van het internet in hun contact met de overheid dan vrouwen (respectievelijk 75% en 71%). Personen die in België zijn geboren (74%) doen dat iets vaker dan personen geboren buiten België (67%).

Digitale contacten met overheid in Vlaams Gewest boven EU-gemiddelde

In 2023 lag het aandeel dat het internet gebruikt in contact met de overheid in het Vlaamse Gewest (73%) op nagenoeg hetzelfde niveau als in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (71%). Dat aandeel lag iets lager in het Waalse Gewest (62%).

Het aandeel met digitale contacten met de overheid lag in het Vlaamse Gewest hoger dan het EU27-gemiddelde (54%).In de Europese Unie (EU) waren in 2023 Denemarken en Finland de koplopers. In die landen maakte telkens 92% van de bevolking gebruik van het internet in haar contacten met de overheid. Roemenië (14%) en Bulgarije (22%) kenden de laagste aandelen.