Gedaan met laden. U bevindt zich op: Steun EU-lidmaatschap Relatie overheid en burger

Steun EU-lidmaatschap

Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Bijna 8 op 10 inwoners steunen lidmaatschap Europese Unie

Net als in de voorgaande jaren kon de Europese Unie (EU) ook in de lente van 2022 op heel wat steun rekenen van de bevolking: 78% van de inwoners van het Vlaamse Gewest vond het een goede zaak dat België deel uitmaakt van de Europese Unie. Dat aandeel ligt op hetzelfde niveau als in 2021 en is het 2de hoogste aandeel sinds 2005.

15% van de bevolking had in 2022 geen uitgesproken mening over het EU-lidmaatschap. 6% vond het EU-lidmaatschap een slechte zaak. Dat laatste aandeel schommelt sinds 2005 tussen 4% en 10%.

Steun voor EU-lidmaatschap hoger in Vlaams Gewest dan EU-gemiddelde

De steun voor het EU-lidmaatschap lag in de lente van 2022 hoger in het Vlaamse dan in het Waalse Gewest: in het Vlaamse Gewest vond 78% van de inwoners het lidmaatschap van de Europese Unie een goede zaak, in het Waalse Gewest 70%.

De steun voor het EU-lidmaatschap lag in het Vlaamse Gewest ook hoger dan in de meeste EU-landen. Algemeen genomen beschouwde 65% van inwoners van de 27 EU-landen het lidmaatschap als een goede zaak. Tussen de lidstaten onderling bestaan er grote verschillen. In Luxemburg waren 9 op de 10 inwoners voorstander van lidmaatschap. In Griekenland en Slovakije lag het aandeel voorstanders het laagst: daar ging het om iets minder dan 4 op de 10 personen.

In het Vlaamse Gewest vond in 2022 6% van de bevolking het EU-lidmaatschap een slechte zaak. Dat waren er minder dan in het Waalse Gewest (8%). In de EU27-landen zag gemiddeld 8% van de bevolking het lidmaatschap van de EU als een slechte zaak. In Litouwen lag dat aandeel het laagst (minder dan 1%), in Roemenië het hoogst (23%).