Gedaan met laden. U bevindt zich op: Bebouwde oppervlakte Ruimtegebruik

Bebouwde oppervlakte

Gepubliceerd op 17 oktober 2023 • Volgende update: oktober 2024
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Bijna 29% van totale oppervlakte is bebouwd

Begin 2022 was 3.936 km² in het Vlaamse Gewest bebouwd. Dat komt overeen met 28,9% van de totale oppervlakte van het gewest (13.626 km²). Het gaat vooral om percelen ingenomen door woningen en wegen, inclusief aangrenzende ruimtes gebruikt voor het uitoefenen van menselijke activiteiten.

De bebouwde oppervlakte neemt jaarlijks toe. In 2000 was 24,4% van de totale oppervlakte bebouwd, in 2022 lag dat aandeel ruim 4 procentpunten hoger.

Bijna helft van bebouwde oppervlakte verbonden met wonen

De belangrijkste ruimtegebruiker is de woonfunctie: in 2022 was 44,0% van de bebouwde oppervlakte verbonden met de woning. Ook terreinen voor vervoer en telecommunicatie gebruiken een aanzienlijk aandeel van de bebouwde oppervlakte. In 2022 ging het om 29,8%.

In 39 gemeenten van het Vlaamse Gewest lag de bebouwingsgraad in 2022 op 50% of meer. De bebouwingsgraad is het aandeel van de totale oppervlakte dat bebouwd is. Dat is het geval in de grootsteden Antwerpen en Gent, in sommige van hun randgemeenten en in enkele gemeenten in de noordoostelijke rand rond Brussel. Ook in de centrumsteden Oostende, Leuven, Genk, Brugge en Roeselare ligt de bebouwingsgraad hoger dan 50%. De regio Roeselare – Kortrijk – Waregem is eveneens opvallend dichter bebouwd dan gemiddeld. In de Westhoek, het Meetjesland en Zuid-Limburg ligt de bebouwingsgraad het laagst.

Brussels Gewest kent hoogste bebouwingsgraad

De bebouwingsgraad ligt veruit het hoogst in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. In 2022 was 80,4% van de oppervlakte van het Brusselse Gewest bebouwd. In het Waalse Gewest lag de bebouwingsgraad met 15,6% het laagst.

In alle gewesten steeg de bebouwingsgraad tussen 1990 en 2022. Die stijging was relatief gezien het sterkst in het Vlaamse Gewest.

Lees deze pagina in: