Gedaan met laden. U bevindt zich op: Bodembedekking Ruimtegebruik

Bodembedekking

Gepubliceerd op 21 april 2022 • Volgende update: april 2024
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Akker, gras en struiken bedekken grootste deel van bodem

Op basis van gegevens voor 2018 wordt geschat dat de bodem in het Vlaamse Gewest voor 63% bedekt is met akkers, gras en struiken. Iets meer dan 16% van de bodem is bedekt met bomen.

Bodembedekking geeft de biofysische toestand weer van het aardoppervlak. Dat verschilt van landgebruik, dat het effectieve gebruik van de grond beschrijft voor welbepaalde activiteiten of teelten. Binnen een bodembedekkingscategorie kan het gebruik erg verschillen. Zo kunnen gebouwen gebruikt worden om te wonen, voor industriële, commerciële of landbouwdoeleinden, of voor een mengeling van deze functies.

Bebouwde oppervlakte grootst in en rond grootsteden

De bebouwde oppervlakte is het grootst in de gemeenten in de Brusselse en Antwerpse rand en in de grootsteden Antwerpen en Gent. Het gaat om het aandeel van de bodem dat bedekt is door gebouwen. Ook rond Kortrijk is het aandeel bebouwde oppervlakte relatief hoog. In de westhoek en langs de taalgrens is het aandeel bebouwde oppervlakte laag.