Gedaan met laden. U bevindt zich op: Metadata: Bodembedekking Bodembedekking

Metadata: Bodembedekking

Bron

Agentschap Digitaal Vlaanderen

Definities

Bodembedekking komt overeen met een (bio)fysische beschrijving van het aardoppervlak. De beschrijving van wat de grond bedekt of overdekt laat toe om verschillende biofysische categorieën te onderscheiden: vegetatie (bomen, gras, struiken …), naakte bodems, afgedekte oppervlakken (gebouwen, wegen ...) en water.

Opmerkingen bij de kwaliteit

De cijfergegevens zijn gebaseerd op de Bodembedekkingskaart (BBK) op 1 meter-resolutie, een geografische rasterdataset die om de 3 jaar wordt opgemaakt door Digitaal Vlaanderen.

Elke editie van de BBK wordt gevalideerd aan de hand van een manuele beoordeling van een willekeurige selectie van samples. Deze validatie laat toe om

  • de nauwkeurigheid van de data te bepalen op basis van een kruistabel
  • de oppervlakte per klasse te schatten rekening houdend met de nauwkeurigheid van de data
  • de grootte van het betrouwbaarheidsinterval op deze oppervlakteschattingen te bepalen.

De gepresenteerde gegevens zijn schattingen waarbij gerekend wordt met een onzekerheidsmarge. Het gaat om een betrouwbaarheidsinterval van 95%.

Naar de statistiek