Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

15% van totale oppervlakte verhard

Op basis van gegevens van 2018 van het Agentschap Digitaal Vlaanderen wordt geschat dat 15,4% van de totale oppervlakte van het Vlaamse Gewest afgedekt of verhard is. Die afdekking bestaat vooral uit gebouwen, wegen en parkeerterreinen. In 2012 werd de verharding geschat op 14,3%, in 2015 op 14,9%.

Rekening houdend met de betrouwbaarheidsintervallen is er enkel sprake van een betekenisvol verschil tussen 2012 en 2018, niet tussen 2012 en 2015 en tussen 2015 en 2018.

Vanwege de relatief kleine verschillen werd door het Departement Omgeving een aanvullende statistische analyse uitgevoerd. Die analyse wijst wel op een significante toename van de verharding in het Vlaamse Gewest van telkens ongeveer 0,5 procentpunt tussen 2012 en 2015 en tussen 2015 en 2018.

Door de afdichting van bodems of het plaatsen van verhardingen die de bodem tot op zekere hoogte ondoordringbaar maken, kunnen de functies van de bodem niet of onvoldoende vervuld worden. De bodem is bijvoorbeeld niet in staat om water op te nemen. Deze verminderde infiltratiecapaciteit zorgt voor een versnelde afvoer van water, met mogelijk overstromingen op aanpalende percelen tot gevolg. Bovendien wordt de waterbalans verstoord en worden grondwatervoorraden niet aangevuld.

Verhardingsgraad hoogst in en rond grootsteden

Van de 300 gemeenten in het Vlaamse Gewest hebben 122 een verhardingsgraad boven het Vlaamse gemiddelde (15%). Het percentage verharding is het hoogst in de gemeenten in de Brusselse en Antwerpse rand en in Antwerpen en Gent. Ook gemeenten zoals Kuurne, Oostende en Waregem vertonen een verhardingsgraad van meer dan 30%. Maar ook meer randstedelijke en landelijke gemeenten, zoals ten noorden van Hasselt, zijn relatief sterk verhard.

Info over definities en bronnen