Gedaan met laden. U bevindt zich op: Verharding Ruimtegebruik

Verharding

Gepubliceerd op 23 mei 2023 • Volgende update: september 2024
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Ruim 15% van totale oppervlakte verhard

In 2021 was 15,3% (207.400 hectare (ha)) van de totale oppervlakte van het Vlaamse Gewest afgedekt of verhard. Die afdekking bestaat vooral uit gebouwen, wegen en parkeerterreinen. In 2013 nam de verharding 14,2% (192.570 ha) in beslag. Tussen 2013 en 2021 kwam er 14.830 ha verharding bij.

Door de afdichting van bodems of het plaatsen van verhardingen die de bodem tot op zekere hoogte ondoordringbaar maken, kunnen de functies van de bodem niet of onvoldoende vervuld worden. De bodem is bijvoorbeeld niet in staat om water op te nemen. Deze verminderde infiltratiecapaciteit zorgt voor een versnelde afvoer van water, met mogelijk overstromingen op aanpalende percelen tot gevolg. Bovendien wordt de waterbalans verstoord en worden grondwatervoorraden niet aangevuld.

Verhardingsgraad hoogst in en rond grootsteden

Van de 300 gemeenten in het Vlaamse Gewest hebben 134 een verhardingsgraad boven het Vlaamse gemiddelde van 15,3%. Het percentage verharding is het hoogst in de gemeenten in de Brusselse en Antwerpse rand en in Antwerpen en Gent. Ook gemeenten zoals Kuurne, Oostende en Waregem vertonen een verhardingsgraad van meer dan 34%. Maar ook meer randstedelijke en landelijke gemeenten, zoals ten noorden van Hasselt, zijn relatief sterk verhard.