Bron

Agentschap Digitaal Vlaanderen

Definities

Verharding (bodemafdekking en bodemafdichting zijn synoniemen) wordt uitgedrukt als de oppervlakte waarvan de aard en/of toestand van het bodemoppervlak gewijzigd is door het aanbrengen van artificiële, (semi-)ondoorlaatbare materialen waardoor essentiële ecosysteemfuncties van de bodem verloren gaan. In de praktijk gaat het vooral om gebouwen, wegen en parkeerterreinen.

Opmerkingen bij de kwaliteit

De cijfergegevens zijn gebaseerd op de Bodemafdekkingskaart (BAK) op 5 meter-resolutie. Deze geografische rasterdataset is op zijn beurt afgeleid van de Bodembedekkingskaart (BBK), die om de 3 jaar wordt opgemaakt door Digitaal Vlaanderen.

Elke editie van BBK en BAK wordt gevalideerd aan de hand van een manuele beoordeling van een willekeurige selectie van samples. Deze validatie laat toe om

  • de nauwkeurigheid van de data te bepalen op basis van een kruistabel
  • de oppervlakte per klasse te schatten rekening houdend met de nauwkeurigheid van de data
  • de grootte van het betrouwbaarheidsinterval op deze oppervlakteschattingen te bepalen.

Wanneer de oppervlakteveranderingen tussen opeenvolgende waarnemingen binnen een klasse groter zijn dan de betrouwbaarheidsmarges, kan een uitspraak gedaan worden over een aanwezige trend.

Naar de statistiek