Gedaan met laden. U bevindt zich op: Ledencijfers sportclubs Sport

Ledencijfers sportclubs

Gepubliceerd op 30 augustus 2023 • Volgende update: augustus 2024
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Ruim 1,4 miljoen inwoners lid van Vlaamse sportclub

In 2022 waren 1.447.269 inwoners van het Vlaamse Gewest lid van minstens 1 sportclub aangesloten bij een erkende of gesubsidieerde sportfederatie. Dat is 5% meer dan in 2021 en 20% meer dan in 2014.

4 op 10 leden zijn vrouwen

In 2022 was 41% van de leden van de sportclubs een vrouw. Het aandeel vrouwen bleef daarmee over de jaren min of meer stabiel. In 2014 lag dat aandeel op 40%.

Jeugd oververtegenwoordigd in ledenaantallen sportclubs

Naar leeftijd ligt het lidmaatschap van sportclubs het hoogst bij kinderen tussen 6 en 12 jaar. Tussen 12 en 18 jaar zijn er nog steeds veel kinderen lid van een Vlaamse sportclub, maar dat aantal neemt wel af naarmate men ouder wordt. Tussen 20 en 70 jaar blijft het aantal leden vrij stabiel, om na 70 jaar af te nemen met de leeftijd.

Voetbal Vlaanderen telt meeste leden

Van alle erkende of gesubsidieerde sportfederaties was Voetbal Vlaanderen in 2022 met bijna 291.000 leden de grootste sportfederatie. Ook Tennis Vlaanderen, de Vlaamse Wielrijdersbond en GymnastiekFederatie Vlaanderen telden elk meer dan 100.000 leden.
In de top 15 van grootste sportfederaties staan ook enkele multisportfederaties: Sporta, Sportievak, FROS Multisport Vlaanderen en OKRA-SPORT+. Een multisportfederatie biedt minstens 5 verschillende sporttakken aan. Dat in tegenstelling tot unisportfederaties. Die bieden slechts 1 sporttak aan.

Lager lidmaatschap in centrumsteden en Vlaamse Rand

In 2022 was gemiddeld 21,4% van de inwoners van het Vlaamse Gewest lid van minstens 1 sportclub aangesloten bij een erkende of gesubsidieerde sportfederatie. In de 13 centrumsteden, de rand rond Brussel, de meeste kustgemeenten en het merendeel van de gemeenten aan de taalgrens lag dat percentage onder het Vlaams gemiddelde.