Bron

Sport Vlaanderen, bewerking Statistiek Vlaanderen

Definities

Wettelijk kader:

De cijfers voor deze statistiek zijn verkregen via de jaarlijkse (verplichte) ledenaangiftes van de gesubsidieerde en louter erkende sportfederaties op basis van het decreet houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector van 10 juni 2016 en het decreet houdende de erkenning en subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties, de koepelorganisatie en de organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding van 13 juli 2001.

Georganiseerde sportsector:

De cijfers geven inzicht in de georganiseerde sportsector, namelijk de sporters, sportclubbestuurders en trainers, die via een sportclub zijn aangesloten bij de gesubsidieerde of louter erkende sportfederaties (binnen 1 van de hoger vermelde decreten). De statistiek biedt dus geen inzicht in de niet of anders georganiseerde sportsector.

Sportfederaties:

Sportfederatie wordt in het decreet houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector van 10 juni 2016 omschreven als een Vlaams gestructureerde privaatrechtelijke organisatie die op vrijwillige wijze en zonder winstoogmerk sportclubs verenigt.

Binnen deze statistiek zijn de sportfederaties waarvan sprake ofwel gesubsidieerd ofwel louter erkend binnen 1 van hoger vermelde decreten.

Sportfederaties worden hier steeds bekeken vanuit hun structuur in 2019, dit wil zeggen inclusief de fusies uit voorgaande jaren. De gegevens van deze sportfederaties in voorgaande jaren (2014-2018) worden getoond inclusief de gegevens van de gefusioneerde sportfederaties. Dit om duidelijke tendensen in aantallen sporters, sportclubs, trainers en sportclubbestuurders waar te kunnen nemen.

Een voorbeeld: Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw is in 2019 een fusiefederatie tussen Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw en Belgische Ropeskipping Federatie Vlaanderen vzw (fusie eind 2016). De gegevens van Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw in deze publicatie worden van 2014 tot 2019 telkens getoond op dezelfde manier, namelijk de sportclubs, sporters, trainers en sportclubbestuurders van beide sportfederaties samen geteld en uniek gemaakt.

Sportclub:

Over sportclubs bestaan er zeer veel verschillende definities. Bij deze statistiek dient dit begrip volledig bekeken te worden in het licht van de ‘georganiseerde sportsector’ (zie hoger), het aanbod van de ‘sportfederaties’ binnen het decretaal kader, namelijk een autonome, lokale sportvereniging, aangesloten bij een erkende sportfederatie, met als doelstelling het aanbieden van sportactiviteiten en het promoten van haar sport.

In de Sportdatabank van Sport Vlaanderen (www.sport.vlaanderen/waar-sporten/vind-een-sportorganisatie/) zijn echter meer sportclubs (ongeveer 20%) opgenomen dan alleen de sportclubs die bij de gesubsidieerde of louter erkende sportfederaties zijn aangesloten. Van deze sportclubs zijn geen gegevens opgenomen in de statistiek.

Daarnaast is het zo dat niet van alle sportclubs die bij een gesubsidieerde of louter erkende sportfederatie zijn aangesloten (ongeveer 22.800), jaarlijks sporters, trainers of sportclubbestuurders doorgegeven worden via de ledenaangifte. De laatste jaren gaat het over iets meer dan 17.000 van deze sportclubs die sporters, trainers of sportclubbestuurders hebben. De rest zijn passieve verenigingen of organisatoren van evenementen.

Opmerkingen bij de kwaliteit

Een lid van een sportclub wordt aan een gemeente toegewezen op basis van zijn/haar domicilie-adres.

Mensen kunnen lid zijn bij verschillende clubs. De som van het aantal leden per federatie ligt dus hoger dan de som van het aantal unieke leden.

Referenties

Naar de statistiek