Gedaan met laden. U bevindt zich op: Justitiehuizen Veiligheid

Justitiehuizen

Gepubliceerd op 7 mei 2024 • Volgende update: mei 2025
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Justitiehuizen ontvingen in 2023 bijna 36.000 nieuwe dossiers

In 2023 ontvingen de justitiehuizen 35.901 nieuwe dossiers. Het aantal nieuwe dossiers daalde tussen 2011 en 2017 van bijna 30.000 tot minder dan 27.000 per jaar. Tussen 2017 en 2019 was er opnieuw een toename. In 2020 daalde het aantal nieuwe dossiers onder de 28.000, grotendeels omwille van de Covid-19-crisis en de maatregelen die in dat kader genomen werden. Vanaf 2021 steeg het aantal nieuwe dossiers tot het hoogste niveau sinds 2010.

Tegelijk sloten de justitiehuizen in 2023 ook 24.463 dossiers af. Dat is een kleine daling ten opzichte van het jaar voordien. Ook dat aantal lag in 2022 en 2023 hoger dan in de jaren daarvoor.

Justitiehuizen doen vooral aan strafrechtelijke opvolging

De justitiehuizen hebben een aantal verschillende taken en opdrachten. Het grootste aandeel van de nieuwe dossiers bij de justitiehuizen heeft betrekking op strafrechtelijke opvolging (56%). Dat zijn alle taken in het kader van de opvolging van en het toezicht op daders van een misdrijf, zoals de opvolging van de opgelegde autonome werkstraf, de begeleiding van een straf of modaliteit waarbij voorwaarden werden opgelegd en de bemiddeling in strafzaken.

Het onthaal, de ondersteuning en het informeren van slachtoffers van strafbare feiten komt op de 2de plaats (31%), gevolgd door de adviserende taak in het kader van strafrechtelijke (8%) en burgerrechtelijke procedures (sociaal onderzoek in het kader van scheiding) (5%), waarbij de justitiehuizen de gerechtelijke en administratieve overheden ondersteunen om adequate beslissingen te nemen.

In vergelijking met 2014 is er sprake van een grote toename aan taken in het kader van de strafrechtelijke opvolging en van het slachtofferonthaal. De 2 andere kerntaken namen beperkt af.