Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

61.400 voltijds equivalenten tewerkgesteld in onderzoek en ontwikkeling

Het Vlaamse Gewest telde in 2020 61.358 voltijds equivalenten tewerkgesteld in onderzoek en ontwikkeling (). Dat aantal steeg tussen 2010 en 2020 met 62%. Tussen 2019 en 2020 bedroeg de toename 3,5%.

Meerderheid O&O-personeel aan de slag in bedrijven

De bedrijven staan in voor het grootste deel van het personeel werkzaam in onderzoek en ontwikkeling. In 2020 waren zij goed voor 64% van de voltijds equivalenten in O&O. Het hoger onderwijs komt op de 2de plaats (26% in 2020).

Het aandeel van de bedrijven nam toe tussen 2014 en 2019, maar daalde licht in 2020. De aandelen van de overheid en van de instellingen zonder winstoogmerk bleven grosso modo constant tussen 2010 en 2020, al bleef de laatste categorie in absolute aantallen klein. Het aandeel van het hoger onderwijs daalt sinds 2010.

Vlaams Gewest op niveau van EU-landen met hoogste aandeel O&O-personeel

In 2019 bedroeg het aandeel O&O-personeel in de totale tewerkstelling 3,1% in het Vlaamse Gewest. In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest was dat aandeel hoger (5,8%), in het Waalse Gewest lager (2,0%).

Het EU27-gemiddelde kwam op 2,3%. Oostenrijk staat aan de top met 3,4%, gevolgd door Denemarken, Finland en België (elk 3,1%). Het aandeel O&O-personeel in de totale tewerkstelling ligt het laagst in een aantal Zuid- en Oost-EU-landen, met Roemenië als laatste (0,6%).