Gedaan met laden. U bevindt zich op: Personen met handicap - rechtstreeks toegankelijke hulp Zorg

Personen met handicap - rechtstreeks toegankelijke hulp

Gepubliceerd op 28 mei 2024 • Volgende update: mei 2025
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Iets meer dan 33.400 personen met handicap maken gebruik van rechtstreeks toegankelijke hulp

In 2023 maakten 33.423 gebruik van rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) en of globale individuele ondersteuning (GIO). Rechtstreeks toegankelijke hulp is beperkte, handicapspecifieke ondersteuning in de vorm van begeleiding, dagopvang of verblijf voor personen met een handicap die af en toe hulp nodig hebben. Voor rechtstreeks toegankelijke hulp hoeft geen aanvraag ingediend te worden bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) of de intersectorale toegangspoort. Dat kan rechtstreeks bij een zorgaanbieder. Vanaf 2021 omvatten de gegevens ook personen met globale individuele ondersteuning (GIO), een in 2020 nieuw ingevoerde werkvorm binnen de rechtstreeks toegankelijke hulp gericht op jonge kinderen en hun gezin.

Het aantal personen met een handicap met rechtstreeks toegankelijke hulp is tussen 2018 en 2023 toegenomen met 27%. Tussen 2019 en 2020 was er wel sprake van een beperkte afname. Tussen 2022 en 2023 bedroeg de toename 15%.

Meer mannen dan vrouwen maken gebruik van rechtstreeks toegankelijke hulp

Bijna 2 op de 3 personen die gebruik maken van rechtstreeks toegankelijke hulp zijn mannen, ruim 1 op de 3 zijn vrouwen.

Ongeveer evenveel minderjarigen als meerderjarigen maken gebruik van rechtstreeks toegankelijke hulp. Bij de minderjarigen zijn de 6- tot 11-jarigen de grootste groep, bij de meerderjarigen zijn dat de 26- tot 35-jarigen. Personen ouder dan 65 jaar maken weinig gebruik van deze ondersteuningsvorm.

Bronnen