Bron

Agentschap Opgroeien

Definities

Niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp: jeugdhulp die enkel kan ingezet worden met het akkoord en tussenkomst van de intersectorale toegangspoort. De hulpverlening is gespecialiseerd en vaak intensief. De intersectorale toegangspoort regelt de toegang tot de meest ingrijpende en meest gespecialiseerde vormen van jeugdhulp. Het aantal plaatsen in deze vormen is beperkt. De toegangspoort maakt een eenvormige en transparante werking mogelijk, en biedt de mogelijkheid om hulp uit verschillende sectoren te combineren. Doordat alle aanvragen via de toegangspoort gaan, blijft de meest ingrijpende hulp voorbehouden voor wie deze het hardste nodig heeft.

Jongeren: minderjarigen en jongvolwassenen tot en met 25 jaar.

Opmerkingen bij de kwaliteit

De data zijn gebaseerd op het toekennen en toewijzen van niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. Het proces wordt ondersteund door de applicatie INSISTO (informatiesysteem Intersectorale Toegangspoort) met achterliggende databank.

Migratiegegevens bij opstart van de invoering van de intersectorale toegangspoort, aanpassingen en vernieuwingen aan de applicatie en processen stellen uitdagingen aan de datakwaliteit.

De statistiek geeft vergelijkbare cijfers vanaf 2015. Administratieve elementen en verschuivingen in het aanbod maken vergelijkingen met jaren voor 2015 niet eenduidig.

Referenties