Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Ruim 5% van 65-plussers woont in woonzorgcentrum

In 2020 woonde in het Vlaamse Gewest 5,3% van de 65-plussers in een woonzorgcentrum. Omgerekend gaat het om iets meer dan 70.000 personen.

Dat aandeel bleef de afgelopen jaren nagenoeg stabiel. In 2010 ging het om 5,4% van de 65-plussers of goed 60.000 personen.

Bewoner woonzorgcentrum gemiddeld 87 jaar

In 2020 verbleef in totaal bijna 14% van de mannelijke bevolking van 85 jaar en ouder in een woonzorgcentrum, bij de vrouwen lag dat aandeel op ruim 26%.

Van de bevolking tussen de 65 en 74 jaar verbleef 1% in een woonzorgcentrum.

Vergeleken met 2010 nemen deze aandelen stelselmatig af.

De gemiddelde leeftijd van een bewoner van een woonzorgcentrum lag in 2020 op 87 jaar. De mannelijke bewoners zijn gemiddeld 85 jaar, de vrouwelijke bewoners 88 jaar. In vergelijking met 2010 is de gemiddelde leeftijd met 1 jaar toegenomen: van 86 jaar naar 87 jaar.

4 op 5 bewoners van woonzorgcentrum zijn zwaar zorgbehoevend

82% van de bewoners van een woonzorgcentrum had in 2020 een zwaar . De overige 18% had geen of slechts lichte zorgen nodig.

In 2010 lag het aandeel bewoners met een zwaar zorgprofiel lager. Toen bedroeg dat aandeel 70%.

Aandeel ouderen in woonzorgcentrum het hoogst in zuiden van West- en Oost-Vlaanderen

Het aandeel 65-plussers dat in een woonzorgcentrum verblijft, lag in 2020 het hoogst in de zuidelijke arrondissementen van West- en Oost-Vlaanderen (telkens meer dan 6%). In de arrondissementen aan de kust en in het oostelijke deel van Limburg liggen de aandelen het laagst. Daar gaat het om ongeveer 4,5%.

Aandeel ouderen in woonzorgcentrum in Vlaams Gewest kleiner dan in andere gewesten

Het aandeel 65-plussers dat in een woonzorgcentrum verblijft, lag in 2020 het laagst in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (4,9%) en het hoogst in het Waalse Gewest (5,5%). Het aandeel in het Vlaamse Gewest ligt daar tussenin (5,3%).