Gedaan met laden. U bevindt zich op: Zorg en ondersteuning voor ouderen Zorg

Zorg en ondersteuning voor ouderen

Gepubliceerd op 19 april 2023 • Volgende update: juni 2024
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

In 2021 woonde in het Vlaamse Gewest 5,0% van de 65-plussers in een woonzorgcentrum. Omgerekend gaat het om iets meer dan 70.000 personen.

Dat aandeel is tussen 2020 en 2021 gedaald van 5,3% naar 5,0%. In 2010 ging het om 5,4% van de 65-plussers of iets meer dan 60.000 personen.

Bewoner woonzorgcentrum gemiddeld 87 jaar

In 2021 verbleef in totaal bijna 13% van de mannelijke bevolking van 85 jaar en ouder in een woonzorgcentrum, bij de vrouwen lag dat aandeel op ruim 25%. Van de bevolking tussen de 65 en 74 jaar verbleef zowel bij mannen als bij vrouwen iets minder dan 1% in een woonzorgcentrum. Bij de groep van 75 tot 84 jaar ging het om 3% van de mannen en 5% van de vrouwen. Vergeleken met 2010 namen die aandelen stelselmatig af.

De gemiddelde leeftijd van een bewoner van een woonzorgcentrum lag in 2021 op 87 jaar. De mannelijke bewoners zijn gemiddeld 85 jaar, de vrouwelijke bewoners 88 jaar. In vergelijking met 2010 is de gemiddelde leeftijd met 1 jaar toegenomen.

84% van de bewoners van een woonzorgcentrum had in 2021 een zwaar . De overige 16% had geen of slechts lichte zorgen nodig.

In 2010 lag het aandeel bewoners met een zwaar zorgprofiel lager. Toen bedroeg dat aandeel 70%.

Aandeel ouderen in woonzorgcentrum hoogst in zuiden van West- en Oost-Vlaanderen

Het aandeel 65-plussers dat in een woonzorgcentrum verblijft, lag in 2021 het hoogst in de zuidelijke arrondissementen van West- en Oost-Vlaanderen (telkens meer dan 6%). In de arrondissementen aan de kust en in het oostelijke deel van Limburg lagen de aandelen het laagst. Daar ging het om 4,5%.

Aandeel ouderen in woonzorgcentrum in Vlaams Gewest hoger dan in Brussels Gewest

Het aandeel 65-plussers dat in een woonzorgcentrum verblijft, lag in 2021 in het Vlaamse Gewest (5,0%) hoger dan in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (4,3%). In het Waalse Gewest lag dat aandeel op hetzelfde niveau als in het Vlaamse Gewest.