Gedaan met laden. U bevindt zich op: Metadata: Zorg en ondersteuning ouderen Zorg en ondersteuning voor ouderen

Metadata: Zorg en ondersteuning ouderen

Bron

Intermutualistisch Agentschap (IMA), bewerking Statistiek Vlaanderen

Definities

Bevolking in woonzorgcentra: het aantal inwoners van 65 jaar en ouder dat op 31 maart in een woonzorgcentrum verbleef. Het gaat om woonzorgcentra waarvoor een forfait ROB/RVT werd terugbetaald door de verschillende ziekenfondsen.

Het overgrote deel van de woonzorgcentra is erkend als RVT (‘Rust- en verzorgingstehuis’). Dat wil zeggen dat er in een woonzorgcentrum ook plaatsen beschikbaar zijn voor de opvang van zwaar zorgbehoevende ouderen. Deze plaatsen worden aangeduid als RVT-bedden. Voor deze plaatsen krijgt het woonzorgcentrum een hogere tussenkomst van het RIZIV. De overige opvangplaatsen in een woonzorgcentrum worden door het RIZIV aangeduid met de omschrijving ‘bedden Rustoorden voor Bejaarden’ (ROB-bedden).

Aandeel

Teller: aantal rechthebbenden van 65 jaar of ouder dat op 31 maart van jaar x verbleef in een woonzorgcentrum, dat wil zeggen dat er een fotfait ROB/RVT werd terugbetaald, maar geen kortverblijf, centra voor dagverzorging of thuisverpleging.

Noemer: aantal rechthebbenden van 65 jaar of ouder in de IMA-databank Populatie op 30 juni van jaar x en niet overleden in januari-maart van jaar x+1.

Zorgprofiel: een zorgprofiel in de ouderenzorg heeft betrekking op de zorgbehoevendheid van een persoon die in een woonzorgcentrum (WZC) verblijft en verzorgd wordt.

Opmerkingen bij de kwaliteit

In België zijn 7 ziekenfondsen actief:

  • Landsbond der Christelijke Mutualiteiten
  • Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen
  • Nationaal Verbond van de Socialistische Mutualiteiten
  • Landsbond van Liberale Mutualiteiten
  • Landsbond van Onafhankelijke Ziekenfondsen
  • Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
  • Kas voor geneeskundige verzorging van de Belgische Spoorwegen

De ziekenfondsen verzamelen heel wat gegevens om hun taken uit te kunnen voeren. Dat zijn administratieve gegevens zoals bijvoorbeeld het geslacht en de leeftijd van de leden of facturatiegegevens. Wanneer iemand is opgenomen in het ziekenhuis of bijvoorbeeld bij zijn arts is geweest, registreert het ziekenfonds deze gegevens. Het ziekenfonds betaalt een groot deel van de kosten terug aan de patiënt. Deze kosten worden enkel terugbetaald indien zij gereglementeerd zijn binnen de verplichte ziekteverzekering. Alle codes van verstrekkingen zijn verzameld en verklaard in ’de nomenclatuur’. Deze nomenclatuur kan men terugvinden op de website van de Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV).

Hetzelfde principe wordt toegepast voor de geneesmiddelen afgeleverd in apotheken (openbare officina) of in het ziekenhuis, die volledig of gedeeltelijk terugbetaald worden door de ziekteverzekering.

In de IMA-Atlas kan men indicatoren raadplegen over socio-demografische kenmerken en het gebruik van gezondheidszorgen. Deze indicatoren zijn beleidsrelevant en opgesteld op basis van de permanente databanken van het Intermutualistisch Agentschap. Als bezoeker heeft men toegang tot op verschillende geografische niveaus. Indien statistisch relevant worden indicatoren tot op het niveau van de wijk en de statistische sector berekend. Omwille van privacy worden sommige indicatoren niet weergegeven tot op dit detailniveau. Specifieke indicatoren zijn beschikbaar per ziekenhuis.

Er is een verschil tussen de officiële bevolkingscijfers van Statbel (gebaseerd op het Rijksregister) en de bevolkingscijfers op basis van de IMA-data. De belangrijkste verschillen zijn:

- Alle geboorten in de loop van het kalenderjaar worden meegenomen in de IMA-populatie. Dat is niet het geval in de bevolkingscijfers op basis van het Rijksregister (momentopname van bevolking op 1 januari).

- In gemeenten met veel grensarbeiders onderschat of overschat de IMA-populatie de werkelijk residentiële populatie zoals opgenomen in de bevolkingscijfers op basis van het Rijksregister.

- In gemeenten of wijken met veel personen met buitenlandse nationaliteit telt het IMA meer personen dan de bevolkingscijfers op basis van het Rijksregister.

- In gemeenten of wijken met veel Europese ambtenaren telt het IMA minder personen dan de bevolkingscijfers op basis van het Rijksregister.

Referenties

Intermutualistisch Agentschap (IMA): IMA-atlas(opent in nieuw venster)