Gedaan met laden. U bevindt zich op: Subsidies voor culturele projecten van professionele makers en organisaties

Subsidies voor culturele projecten van professionele makers en organisaties

Voor de realisatie van bepaalde culturele projecten kunt u een subsidie krijgen via het kunstendecreet van het Departement Cultuur, Jeugd en Media: waaronder beurzen voor kunstenaars, projectsubsidies voor kunstenaars en organisaties alsook tussenkomsten voor buitenlandse publieke presentatiemomenten.

Beurzen

Individuele professionele kunstenaars, vormgevers, architecten, enz. die een link hebben met de Vlaamse Gemeenschap, die nieuwe ideeën willen ontwikkelen of andere wegen willen verkennen kunnen een beurs aanvragen(opent in nieuw venster). Er wordt een onderscheid gemaakt tussen:

 • Beurs opkomend talent

  Deze beurs is bestemd voor jonge, beloftevolle kunstenaars. De subsidieperiode gaat meer dan een jaar nadat de aanvrager de basisstudies in de kunsten heeft afgerond van start. Als de aanvrager geen basisstudies in de kunsten heeft gevolgd, start de subsidieperiode meer dan een jaar nadat de artistieke loopbaan is begonnen.
  Het forfaitaire bedrag van een beurs opkomend talent bedraagt 7.500 euro en de beurs heeft een looptijd van één jaar.

 • Beurs bewezen talent

  Deze beurs is bestemd voor bewezen talent. Het forfaitaire bedrag van een beurs bewezen talent bedraagt 12.000 euro op jaarbasis. Een beurs bewezen talent kan voor een looptijd van één, twee of drie jaar aangevraagd worden.

Projectsubsidies

Een projectsubsidie is bedoeld als financiële ondersteuning van initiatieven in de kunstensector die in tijd en doelstelling beperkt zijn, zoals:

 • creatie en spreiding van een voorstelling
 • tijdelijke tentoonstelling
 • concerttournee in het buitenland
 • lezingenreeks
 • publicatie

Projecten kunnen zowel kort- als langlopend zijn, met een maximum van 3 jaar. Enkel kosten gemaakt tussen de begin- en einddatum van een project worden aanvaard.

Op de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media vindt u meer informatie over de projectsubsidies.(opent in nieuw venster)

Tegemoetkoming voor internationale presentatiemomenten

Deze tussenkomst dient als financiële ondersteuning voor een actor in het kunstenveld om deel te nemen aan buitenlandse activiteiten waaraan een presentatiemoment gekoppeld is. Ook de expositie van Vlaamse kunstenaars op internationale kunstbeurzen door promotiegaleries komt in aanmerking voor deze tussenkomst.

Zowel de bij de presentatie betrokken kunstenaar(s) of organisaties als een bemiddelaar of de buitenlandse organisatie kunnen een aanvraag voor een tussenkomst voor een buitenlandse presentatie indienen.

Meer informatie over de tegemoetkoming voor internationale presentatiemomenten(opent in nieuw venster) vindt u op de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media.

Residentiebeurzen

Een residentieplek biedt u als kunstenaar fysieke ruimte en tijd voor ontwikkeling. Via een verblijf in een residentieplek hebt u de mogelijkheid om de artistieke praktijk te ontwikkelen, u te laten inspireren door een bepaalde plek, uw banden met een bepaalde regio of kunstscène te verdiepen en/of een internationaal netwerk uit te bouwen.

Een residentiebeurs kunt u aanvragen voor:

 • een residentieplek in het buitenland waarmee het Departement Cultuur, Jeugd en Media een overeenkomst heeft;
 • een residentieplek in binnen- of buitenland waarmee het Departement Cultuur, Jeugd en Media geen overeenkomst heeft.

Lees meer over de residentiebeurzen(opent in nieuw venster) op de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media.

Culturele partnerschappen