Overslaan en naar de inhoud gaan

Duitstalige Gemeenschap

Samenwerkingsakkoord

Op 24 februari 2016 en 28 maart 2017 vernieuwden de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap het samenwerkingsakkoord om de algemene samenwerking te bevorderen. Op die manier werd het bestaande akkoord uit 2001 geactualiseerd en de bilaterale samenwerking voor een periode van vijf jaar herbevestigd. Tegelijkertijd drukten Vlaanderen en de Duitstalige Gemeenschap ook de wens uit om hun samenwerking te intensifiëren, en dit onder meer op het vlak van cultuur, jeugd en mediabeleid.  

Artikel 3 van het samenwerkingsakkoord stelt het volgende over de samenwerking inzake cultuur:
Beide partijen steunen acties die bijdragen tot een betere wederzijdse kennis, begrip en waardering van ieders taal en cultuur. Zij nemen hiervoor gemeenschappelijke initiatieven die de dialoog tussen de culturele actoren onderling bevorderen. De samenwerking bevindt zich vooral op het vlak van de kunsten, musea, architectuur, non-formele volwassenenvorming, openbaar bibliotheekwerk, culturele centra, amateurkunsten, het jeugdwerk, het cultureel erfgoed en de media.

Werkprogramma

Met het oog op de uitvoering van dit samenwerkingsakkoord werd er voor de periode 2023-2025 een nieuw werkprogramma opgesteld. Algemeen geldt dat de samenwerking zich hoofdzakelijk richt op:

 1. het uitwisselen van alle beleidsrelevante informatie;
 2. het delen van succesvolle praktijkervaringen;
 3. het uitwerken en verdedigen van gemeenschappelijke standpunten naar aanleiding van intra-Belgische en internationale overlegvergaderingen.

Specifiek voor cultuur gaat het werkprogramma dieper in op: 

 • Residenties voor schrijvers, vertalers, grafisch kunstenaars, muzikanten en beeldende kunstenaars.
 • Cultureel en roerend erfgoed, en meer bepaald op (1) de uitwisseling van expertise en beste praktijken over de digitalisering van cultureel erfgoed en het gebruik van EU-fondsen, (2) de informele reflectiegroep ‘EU en cultureel erfgoed’ en (3) het inventariseren en bewaren van immaterieel erfgoed en de implementatie van de UNESCO Conventie 2003. 
 • Internationale samenwerking: indien een van de gemeenschappen betrokken is bij een omvangrijk internationaal project zal - waar mogelijk - de andere gemeenschap daarbij als bevoorrechte partner worden betrokken. Verder zullen de beide gemeenschappen ook nauw samenwerken in het kader van het Belgisch voorzitterschap in 2024. 
 • Tax shelter voor podiumkunsten: de fiscale maatregel bedoeld om het investeringsklimaat in de Belgische podiumkunstensector, en in de toekomst eventueel andere culturele sectoren, te verbeteren en te stimuleren.
 • Samenwerking culturele actoren: beide gemeenschappen werken een nieuw voorstel uit waarmee aan de wederzijdse culturele samenwerking nieuwe stimulansen kunnen worden gegeven (zie projectoproep 2024-2025).

Projectoproep 2024 - 2025

Werk je in de culturele sector of ben je bezig met digitale technologie? En wil je graag met een partner uit de Duitstalige Gemeenschap een project realiseren? Aarzel dan niet en dien je projectvoorstel uiterlijk op 3 mei 2024 in.

Wat

Op basis van deze projectoproep ondersteunen we bilaterale samenwerkingsprojecten. Met deze oproep willen we samenwerking stimuleren en de publieksdeelname in beide gemeenschappen bevorderen. We focussen op digitalisering, digitale creatie en beleving.

Het project kan verschillende vormen aannemen en wordt door beide gemeenschappen gesubsidieerd. Je kunt een projectsubsidie aanvragen voor een bedrag van maximaal 10.000 euro.

Voor wie

De projectoproep staat open voor kunstenaars en organisaties die professioneel actief zijn in de culturele sector en eventueel ook niet-culturele actoren die een band hebben met digitale technologie. In beide gevallen gaat het om actoren die betrokken zijn of willen zijn bij vormen van digitale creatie en beleving en die zich bezighouden met vragen over onze toekomst en hoe ze die vorm willen geven.

Wanneer

Het project vindt plaats tussen 1 september 2024 en 31 december 2025.

Hoe een subsidievraag indienen

 • Lees het reglement. Je vindt er alle info over het doel van de oproep, de ontvankelijkheidsvoorwaarden, de selectiecriteria en de selectieprocedure.
 • We vragen aan de Vlaamse projecttrekkers om de aanvraag via het online platform KIOSK in te dienen: 
  • Log in in KIOSK
  • Selecteer de dienst 'Cultuurwerk: Projectsubsidie voor een cultureel samenwerkingsinitiatief tussen Vlaanderen en de Duitstalige Gemeenschap (Uitgavendecreet)'
  • Volg de aangegeven stappen en vul een aantal korte gegevens in
  • Laad de gevraagde documenten op
  • Tip! Log minstens één week voor het indienen van de aanvraag in KIOSK in. Dat geeft de nodige tijd om mogelijke inlogproblemen gelinkt aan mandaat- en/of gebruikersbeheer aan te pakken en op te lossen. Handleidingen over het gebruik van KIOSK vind je via deze webpagina

Meer info

Heb je vragen over het samenwerkingsakkoord? Neem contact op met Andries Clement of Lucille Lamaker.

Andries Clement
02 553 08 63
Lucille Lamaker
02 553 29 54

Meer info of hulp nodig?

Vragen over de projectoproep | Vragen over een lopend dossier in KIOSK | Technische vragen over KIOSK

Gebruik het contactformulier