Overslaan en naar de inhoud gaan

Internationaal cultuurbeleid: algemeen

Vlaanderen heeft nauwe culturele banden met diverse regio’s en landen. De Vlaamse Regering en het Departement Cultuur, Jeugd en Media zetten daarom volop in op het uitbouwen en onderhouden van volwaardige partnerschappen en wederzijdse engagementen met deze internationale partners. In het strategische kader voor het internationale cultuurbeleid 2021-2025 koos de Vlaamse Regering voor een aantal prioritaire landen en regio’s op basis van o.a. de artistieke en economische mogelijkheden voor de Vlaamse culturele en creatieve sectoren, de prioriteiten van het Vlaams buitenlands beleid en de historische en maatschappelijke banden.

Het internationale cultuurbeleid 2021-2025 focust op:

  • de Franse en Duitstalige Gemeenschap
  • de buurlanden (Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk)
  • sterke regio’s zoals Catalonië, Baskenland, Schotland en Wales
  • de Scandinavische landen (Denemarken, Finland, Noorwegen, Zweden)
  • de Baltische staten (Letland, Estland en Litouwen)
  • Ierland, Italië en Oostenrijk
  • Noord-Amerikaanse grootsteden
  • Zuid-Afrika
  • Marokko
  • alle ambtsgebieden van de Diplomatieke Vertegenwoordigers van Vlaanderen

Projectoproepen

Met de Franse Gemeenschap en de regio Hauts-de-France worden er jaarlijks projectoproepen gelanceerd. In 2022 werd de laatste oproep met de Duitstalige Gemeenschap gelanceerd. Met deze projectoproepen wil de Vlaamse overheid de samenwerking en uitwisseling tussen de onderlinge culturele spelers stimuleren, verspreiding van culturele projecten aanmoedigen en publieksparticipatie bevorderen.

Bilaterale akkoorden

Cultuur en culturele samenwerking maken ook deel uit van verschillende bilaterale akkoorden die de Vlaamse overheid met een groot aantal landen afsloot. Dankzij deze akkoorden en de bilaterale werkprogramma’s die er uitvoering aan geven, is er een kader voor internationale culturele samenwerking in het veld.

Ondersteuning

Wil je ondersteuning voor je internationale project dan zijn er verschillende mogelijkheden: