Overslaan en naar de inhoud gaan

Franse Gemeenschap

Cultureel samenwerkingsakkoord

Sinds 2012 bestaat er een cultureel samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap. Het akkoord heeft niet alleen een belangrijke symbolische betekenis, het beantwoordt ook aan reële operationele en praktische behoeften van de culturele sector. 

De doelstellingen van het samenwerkingsakkoord zijn: 

 • wederzijdse kennis bevorderen van elkaars cultuur en taal; 

 • gemeenschappelijke standpunten en gezamenlijke acties ontwikkelen in kwesties die een impact hebben op het cultuurbeleid en die tot de bevoegdheid van de federale staat behoren of door internationale en multilaterale organisaties worden besproken; 

 • samenwerking stimuleren tussen structuren, organisaties en culturele actoren uit de beide gemeenschappen, bijvoorbeeld door het inrichten van een jaarlijkse projectoproep of het opzetten van stages en uitwisselingen;  

 • informatie en documentatie uitwisselen tussen de beide administraties op het niveau van de leidend ambtenaren en experten, bijvoorbeeld door elkaar te informeren over relevante decreet- en reglementaire wijzigingen, en de contacten en uitwisseling tussen elkaars raadgevende en sector-ondersteunende organisaties bevorderen; 

 • toegang verkrijgen tot de instellingen en activiteiten van beide gemeenschappen, en de deelname aan het wederzijdse cultureel aanbod verhogen, bijvoorbeeld door te zorgen voor een maximale verspreiding van elkaars culturele agenda’s en programmatie.  

In het kader van de bilaterale samenwerking hebben beide gemeenschappen de website www.cultuurculture.be opgezet. Meer info over het samenwerkingsakkoord, de drie pijlers van de samenwerking, het samenwerkingsplatform, de jaarlijkse projectoproep en andere initiatieven wordt via dit kanaal beschikbaar gemaakt. 

Samenwerking op verschillende vlakken

Concreet neemt de samenwerking verschillende vormen aan:

 1. Politiek overleg. Er is regelmatig uitwisseling tussen de kabinetten van de ministers van Cultuur van de Vlaamse en de Franse Gemeenschap. Bovendien wordt minimaal twee keer per jaar de Interministeriële Conferentie Cultuur georganiseerd, afwisselend voorgezeten door de ministers van Cultuur van beide gemeenschappen. Hier komen heel wat concrete culturele dossiers aan bod die belang hebben voor beide gemeenschappen, zoals het kunstenaarsstatuut, de taxshelter, de filmkeuring of de cultuurcommunicatie. Naast afstemming in culturele aangelegenheden zorgt dit overleg ook voor een betere positionering ten aanzien van het federale niveau en internationale organisaties als de EU en UNESCO.

 2. Samenwerkingsplatform. Een paritair samengesteld samenwerkingsplatform brengt politiek, administratie en vertegenwoordigers uit de culturele sector minstens twee keer per jaar samen. Het platform geeft op een concrete en duurzame wijze invulling aan de samenwerking tussen de beide gemeenschappen. Op basis van een periodiek werkprogramma zorgt het platform voor de algemene uitvoering van het cultureel akkoord. Het platform geeft adviezen, formuleert voorstellen over concrete projecten, bepaalt gemeenschappelijke ontwerpstandpunten en organiseert regelmatig overleg. 

   
 3. Overleg tussen de administraties. Op het niveau van de administraties is er permanente informatie-uitwisseling en zijn er maandelijkse vergaderingen tussen medewerkers van de Administration générale de la Culture en het Departement Cultuur, Jeugd en Media. Bovendien wordt er jaarlijks een ontmoetingsdag georganiseerd voor de hoge ambtenaren van de twee departementen, waarbij belangrijke ontwikkelingen in het cultuurbeleid worden besproken.

   
 4. Samenwerking op sectorniveau. Door middel van een periodieke projectoproep voor bilaterale culturele samenwerkingsprojecten wordt samenwerking tussen culturele actoren uit beide gemeenschappen gestimuleerd en ondersteund. Sinds het begin van de oproep in 2016 werden er al 135 samenwerkingsprojecten gerealiseerd.

Projectoproep 2024-2025

Werk je in de culturele sector en wil je graag een project realiseren samen met een partner uit de Franse Gemeenschap? Aarzel dan niet en dien je projectvoorstel uiterlijk op 2 april 2024 in.

Wat

Op basis van deze projectoproep ondersteunen we bilaterale samenwerkingsprojecten. Met deze oproep willen we samenwerking stimuleren en de publieksdeelname in beide gemeenschappen bevorderen. We geven bijzondere aandacht aan projecten die inzetten op het stimuleren van samenwerking tussen culturele actoren rond het gebruik van digitale technologie, zowel op het gebied van creatie, publieksparticipatie, promotie, ontwikkeling van instrumenten en/of het delen van kennis. De oproep staat echter ook open voor alle soorten projecten in alle artistieke disciplines en culturele sectoren. Ook projecten zonder publieke toonmomenten komen in aanmerking, zoals projecten rond (artistiek) onderzoek, professionele ontwikkeling en netwerkprojecten.

Het project kan verschillende vormen aannemen en wordt door beide gemeenschappen gesubsidieerd. Je kunt een projectsubsidie aanvragen voor een bedrag van maximaal 20.000 euro.

Voor wie

De projectoproep staat open voor kunstenaars en organisaties die professioneel actief zijn in de culturele sector.

Wanneer

Het project vindt plaats tussen 1 september 2024 en 31 december 2025.

Hoe een subsidievraag indienen

Voor de projectoproep 2024-2025 vind je op de website cultuurculture alle nodige informatie en de volgende documenten:

 • Het reglement: je vindt er alle info over het doel van de oproep, de ontvankelijkheidsvoorwaarden, de selectiecriteria en de selectieprocedure.
 • Voor het indienen van de aanvraag, uiterlijk op 2 april 2024:
  • het aanvraagformulier (zie link naar het Jotform op de website cultuurculture)
  • het Excel-sjabloon voor de projectbegroting (via het tabblad 'Handleiding – Manuel' vind je de nodige info voor het invullen van deze projectbegroting in het tabblad 'Begroting – Budget')
 • We vragen aan de Vlaamse projecttrekkers om de aanvraag via het online platform KIOSK in te dienen: 
  • Log in in KIOSK
  • Selecteer de dienst 'Cultuurwerk: Projectsubsidie voor een cultureel samenwerkingsinitiatief tussen Vlaanderen en de Franse Gemeenschap (Uitgavendecreet)'
  • Volg de aangegeven stappen en vul een aantal korte gegevens in
  • Laad de gevraagde documenten op
  • Tip! Log minstens één week voor het indienen van de aanvraag in KIOSK in. Dat geeft de nodige tijd om mogelijke inlogproblemen gelinkt aan mandaat- en/of gebruikersbeheer aan te pakken en op te lossen. Handleidingen over het gebruik van KIOSK vind je via deze webpagina.

Meer info

Heb je vragen over het samenwerkingsakkoord? Neem contact op met Andries Clement of Lucille Lamaker.

Andries Clement
02 553 08 63
Lucille Lamaker
02 553 29 54

Meer info of hulp nodig?

Vragen over de projectoproep | Vragen over een lopend dossier in KIOSK | Technische vragen over KIOSK

Gebruik het contactformulier