Overslaan en naar de inhoud gaan
Cultuur Cultuur

Internationale initiatieven sociaal-cultureel werk

Wat

Met een tussenkomst in de reis- en verblijfkosten wil de Vlaamse overheid internationale initiatieven stimuleren in de sector van de amateurkunsten, de circuskunsten en het sociaal-cultureel volwassenenwerk, en bij actoren in het participatiebeleid, de Vlaamse Gebarentaal en het lokaal cultuurbeleid.

We lichten de belangrijkste subsidievoorwaarden hieronder toe.

Alle details vind je in het reglement 'Tussenkomst in de reis-en verblijfkosten voor internationale initiatieven binnen het beleid voor amateurkunsten, sociaal-cultureel volwassenenwerk, Vlaamse Gebarentaal,  circuskunsten, het participatiebeleid en het lokaal cultuurbeleid'

Voor welke initiatieven

Je kunt een tussenkomst aanvragen voor

 • een bezoek aan het buitenland of de ontvangst van een buitenlandse delegatie in het kader van een internationale bilaterale uitwisseling;
 • een studiebezoek in het buitenland;
 • deelname aan een seminarie of congres in het buitenland;
 • overleg met internationale partners om een internationaal project binnen een Europees subsidieprogramma voor te bereiden.
Opgelet:  Behoor je tot de sector van de amateurkunsten of de circuskunsten, dan kan je volgens deze subsidielijn alleen een tussenkomst krijgen voor een studiebezoek in het buitenland. Voor andere internationale initiatieven in deze sectoren geldt het Amateurkunstendecreet en het Circusdecreet.
Opgelet: Wordt je initiatief al gesubsidieerd binnen een Europees programma, dan kan je binnen deze subsidielijn geen tussenkomst meer krijgen. Een uitzondering daarop is de tussenkomst voor een voorbereidend overleg (vierde bullet).

Voorwaarden

 • Zowel je organisatie als het initiatief waarvoor je een tussenkomst aanvraagt behoren tot een van de volgende sectoren: amateurkunsten, sociaal-cultureel volwassenenwerk, circus, lokaal cultuurbeleid, participatiebeleid, of Vlaamse Gebarentaal. 
 • Je bent een organisatie met rechtspersoonlijkheid en je maatschappelijke zetel is gevestigd in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. 

Voor welke kosten

De volgende kosten komen in aanmerking:

 • reiskosten van en naar de bestemming;
 • kosten voor vervoer ter plaatse:
 • verblijfkosten: overnachting en ontbijt.

De tussenkomst bedraagt maximaal 75% van de bewezen kosten.  Er geldt een maximum van 1.000 euro per deelnemer en van 5.000 euro per dossier.  

Je kunt maximaal één aanvraag per jaar indienen. 

Hoe en wanneer aanvragen

Dien je aanvraag via dit aanvraagformulier. De indiendata zijn afhankelijk van de periode waarin het initiatief plaatsvindt:

Periode Indienen Beslissing departement
januari, februari, maart uiterlijk 1 oktober van het voorgaande jaar uiterlijk op 1 november van het voorgaande jaar
april, mei, juni uiterlijk 1 januari  uiterlijk op 1 februari
juli, augustus, september uiterlijk 1 april uiterlijk op 1 mei
oktober, november, december uiterlijk 1 juli  uiterlijk op 1 augustus

Beoordeling van je aanvraag

We beoordelen je aanvraag op basis van de volgende criteria: 

 • de kwaliteit van je aanvraag, de meerwaarde voor je organisatie, de motivatie en de begroting;
 • de inspanningen die je levert om de ecologische voetafdruk van je reis te beperken.

Na toekenning

Ten laatste twee maanden na afloop van het initiatief bezorg je ons de volgende documenten:

 • een beknopt verslag van het initiatief;
 • bewijzen van vervoers- en verblijfkosten (een kopie volstaat);
 • een ondertekende schuldvordering.

Uiterlijk wee maanden na ontvangst van deze documenten, en na een grondige controle ervan, betalen we de de subsidie uit. 

Vragen

Wil je meer info of heb je een vraag over deze subsidielijn? Neem contact op met:

Jelle Van Opstal
Subsidiëren en erkennen
02 553 68 74
Team Sociaal-cultureel Werk en Jeugdwerk