Overslaan en naar de inhoud gaan

Internationale projecten

De Vlaamse overheid kijkt ook over de landsgrenzen heen en subsidieert internationale initiatieven voor amateurkunsten, die in Vlaanderen worden georganiseerd. Voor projecten in het buitenland biedt de overheid een tussenkomst in de reiskosten. Tot slot is er ook een mogelijkheid tot cofinanciering van internationale projecten.

Amateurkunstenorganisaties, amateurkunstengroepen of individuele amateurkunstenaars kunnen een aanvraag indienen voor een projectsubsidie binnen het Amateurkunstendecreet. Er zijn drie subsidielijnen binnen dit luik voor internationale projecten:

Alle aanvragen binnen deze subsidielijnen worden door de administratie gecontroleerd op deze ontvankelijkheidsvoorwaarden:

 • Het projectdossier werd op tijd ingediend;
 • je beschikt over rechtspersoonlijkheid met een niet-commercieel karakter. Voor internationale reistoelagen kunnen ook individuele amateurkunstenaars als natuurlijk personen een aanvraag indienen;
 • je bent gevestigd in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad;
 • je gaat ermee akkoord om op verzoek in de gevraagde vorm alle nuttige en noodzakelijke gegevens over de werking te verstrekken;
 • en het projectdossier werd in het Nederlands opgesteld.

De subsidiedossiers voor internationale projecten in Vlaanderen en projecten voor cofinanciering, worden beoordeeld door de adviescommissie. Deze commissie geeft advies aan de minister over de toekenning van de subsidiebedragen. 

De huidige commissie bestaat uit deze personen:

 • Hugo Bourgeois (voorzitter)
 • Jamila Channouf
 • Regine Op den Camp
 • Rebecca Pers
 • Myrthe Pieniakowski
 • Eline Van Hoye
 • Dirk Verelst
 • Daan Yperman

Het beschikbare krediet voor deze projectaanvragen is beperkt en het aantal aanvragen is groot. Daarom hecht de commissie, naast de kwaliteitscriteria per aanvraag, veel belang aan een degelijk aanvraagdossier.

Wees altijd overzichtelijk, volledig en to-the-point. Omschrijf het project voldoende en wees duidelijk in je motivatie.

Meer info over de subsidievoorwaarden en criteria vind je bij de aanvragen van internationale projecten in Vlaanderen en die van projecten voor cofinanciering.

De subsidiedossiers internationale reistoelagen worden beoordeeld door de administratie