Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuwe disciplines

Wat

De Vlaamse overheid voorziet projectsubsidies voor disciplines die nog niet werden erkend op basis van het Amateurkunstendecreet. Het gaat om disciplines buiten het terrein van theater, dans, beeldcultuur, beeldende kunsten en instrumentale, vocale, lichte of volksmuziek.

Voor wie

Organisaties die een projectsubsidie willen aanvragen moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Je organisatie is een Vlaamse of Brusselse vereniging of instelling met rechtspersoonlijkheid.
  • Je organisatie heeft het potentieel om uit te groeien tot een volwaardige en erkende amateurkunstenorganisatie.
  • Je project is afgebakend in de tijd. De uitvoering ervan kan over meerdere jaren gespreid worden, zolang de beleidsperiode niet wordt overschreden.

Hoe en wanneer indienen

Je stelt zelf een dossier samen met deze verplichte elementen:

  • een meerjarenplan met organisatorische en artistieke aspecten;
  • een eerste jaarplan met acties en activiteiten, inclusief de begroting;
  • een meerjarenbegroting die aantoont dat je met de gevraagde subsidie een solide basis kan leggen tegen het begin van de volgende beleidsperiode in aanmerking te komen voor de procedure tot erkenning als volwaardige amateurkunstenorganisatie.

Je kunt elk jaar vóór 1 oktober een aanvraag indienen. 

Stuur je dossier via e-mail naar amateurkunsten@vlaanderen.be.

Beoordeling van je aanvraag

Een adviescommissie evalueert de ingediende projectaanvragen en adviseert de minister die de eindbeslissing neemt. Je wordt schriftelijk van die beslissing op de hoogte gebracht. Bij een positieve beslissing start je subsidie vanaf 1 januari van het volgende jaar.

Meer info of hulp nodig?

Gebruik het contactformulier