Overslaan en naar de inhoud gaan
Cultuur Cultuur

Nieuwe disciplines

Functies en criteria

Disciplines die nog niet werden erkend (en dus buiten het terrein vallen van theater, dans, beeldcultuur, beeldende kunsten, creatief schrijven en instrumentale, vocale, lichte of volksmuziek), kunnen subsidies aanvragen voor een project. Ze moeten aan deze voorwaarden voldoen:

  • Je organisatie is een Vlaamse of Brusselse vereniging of instelling met rechtspersoonlijkheid.
  • Je organisatie heeft het potentieel om uit te groeien tot een volwaardige en erkende amateurkunstenorganisatie.
  • Je project is afgebakend in de tijd. De uitvoering ervan kan over meerdere jaren gespreid worden, zolang de beleidsperiode niet wordt overschreden.

Hoe en wanneer indienen

Je stelt zelf een dossier samen met deze verplichte elementen:

  • een meerjarenplan met organisatorische en artistieke aspecten;
  • een eerste jaarplan met acties en activiteiten, inclusief de begroting;
  • een meerjarenbegroting die aantoont dat je met de gevraagde subsidie een solide basis kan leggen tegen het begin van de volgende beleidsperiode in aanmerking te komen voor de procedure tot erkenning als volwaardige amateurkunstenorganisatie.

Je kan elk jaar voor 1 oktober een aanvraag indienen. Een adviescommissie evalueert de ingediende projectaanvragen en adviseert de minister die de eindbeslissing neemt. Je wordt schriftelijk van die beslissing op de hoogte gebracht. Bij een positieve beslissing start je subsidie vanaf 1 januari van het volgende jaar.

Stuur je dossier per mail naar lore.goovaerts@vlaanderen.be én in 1 schriftelijk exemplaar naar:

Lore Goovaerts

Departement Cultuur, Jeugd en Media

Team Sociaal-Cultureel Werk en Jeugdwerk

Arenberggebouw 2de verdieping

Arenbergstraat 9

1000 Brussel

Vragen

Heb je vragen over subsidies voor nieuwe disciplines? Contacteer Lore Goovaerts.

Lore Goovaerts
Subsidiëren en erkennen
02 553 42 20
Team Sociaal-cultureel werk en jeugdwerk