Overslaan en naar de inhoud gaan

Internationale culturele projecten in Vlaanderen

Wat

De Vlaamse overheid voorziet subsidie voor internationale culturele projecten die plaatsvinden in het Nederlandse taalgebied of het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.

Voor wie

Amateurkunstenorganisaties en amateurkunstengroepen kunnen een aanvraag voor een internationaal cultureel project in Vlaanderen indienen. Beide moeten het statuut van rechtspersoonlijkheid met een niet-commercieel karakter bezitten en gevestigd zijn in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.

Hoe en wanneer aanvragen

Je dient je projectdossier digitaal in via KIOSKvóór 1 oktober (dus uiterlijk op 30 september) van het jaar dat voorafgaat aan de realisatie van het project. Het is belangrijk dat je in de aanvraag rekening houdt met de kwaliteitscriteria (zie 'Beoordeling')

In KIOSK moet je eveneens een begrotingssjabloon opladen.

Beoordeling van je aanvraag

De adviescommissie die de aanvragen beoordeelt, houdt rekening met deze kwaliteitscriteria

  • de profilering en positionering van je project binnen het amateurkunstenveld;
  • de artistieke of educatieve kwaliteit van je project;
  • de internationale dimensie of uitstraling van je project;
  • het bereik van een breed en divers publiek;
  • de samenwerking met partnerorganisaties en stakeholders;
  • en het zakelijke beheer: correspondeert de inhoudelijke planning met de zakelijke planning? Zijn de begroting en timing haalbaar en realistisch?

Op basis van het advies van de commissie, legt de administratie een ontwerp van beslissing voor aan de minister. Die deelt vóór 31 december zijn of haar beslissing mee.

Na toekenning

Ten laatste twee maanden na afloop van je project, dien je via KIOSK een verantwoording in. Je ontvangt vanuit KIOSK een bericht over de uiterste indiendatum .

De verantwoording bestaat uit een inhoudelijk verslag en een gedetailleerde financiële afrekening. Voor de financiële verantwoording gebruik je het afrekeningssjabloon.

Nadat je verantwoording goedgekeurd is door, kan het resterende saldo van de subsidie uitbetaald worden.

Meer info of hulp nodig?

Inhoudelijke vragen | Vragen over een lopend dossier in KIOSK | Technische vragen over KIOSK

Gebruik het contactformulier