Overslaan en naar de inhoud gaan

Reistoelagen voor deelname aan een internationaal project

Wat

De subsidie is bedoeld als tussenkomst in de reiskosten voor deelname aan een internationaal project met internationale uitstraling. Alleen de vervoerskosten naar het buitenland en terug komen in aanmerking voor subsidiëring. Onkosten ter plaatse of een rondreis in het buitenland worden niet terugbetaald.

Lees de uitgebreide toelichting: voorwaarden, aanvraag en beoordeling

Voor wie

Zowel amateurkunstengroepen (met rechtspersoonlijkheid en niet-commercieel karakter) als individuele amateurkunstenaars kunnen gebruik maken van deze subsidie. Ze moeten gevestigd zijn in het Nederlandstalige taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad en actief zijn op het vlak van amateurkunsten.

Hoe en wanneer aanvragen

Dien je aanvraag in via KIOSK. Daar moet je eveneens een begrotingssjabloon opladen.

De indiendata zijn afhankelijk van je vertrekdatum naar het buitenland:

 

Vertrekdatum

Indienen

Beslissing minister

januari, februari, maart, april

uiterlijk op 14 oktober van het jaar vooraf

30 november van het jaar vooraf

mei, juni, juli, augustus

uiterlijk op 14 februari

31 maart

september, oktober, november, december

uiterlijk op 14 juni

31 juli

 

Er staat geen beperking op het maximaal toe te kennen bedrag. De Vlaamse overheid verwacht wel dat jij als aanvrager zelf ook inspanningen levert om inkomsten te verwerven. De internationale reistoelage is een stimuleringsmaatregel en dient niet om de volledige reiskosten te subsidiëren.  Daarmee legt de overheid ook een stuk verantwoordelijkheid bij jou als aanvrager om zelf in te staan voor een deel van de kosten. Bij gebruik van je eigen wagen berekenen we de vervoerskosten volgens de kilometervergoeding die ook geldt voor personeelsleden van de Vlaamse overheid.

Beoordeling van je aanvraag

De administratie evalueert je aanvraag en houdt daarbij rekening met deze kwaliteitscriteria

  • Het belang van je deelname aan het project of de bijdrage die je deelname biedt aan de internationale uitstraling van de Vlaamse amateurkunsten;
  • de internationale uitstraling van het buitenlandse project;
  • de mogelijkheden tot ontmoeting van en uitwisseling met andere deelnemers, experten en professionele kunstenaars;
  • de ecologische voetafdruk van je vervoersmiddel;
  • en de haalbaarheid en concrete uitwerking van je subsidieaanvraag - op het vlak van financiering, timing en praktische organisatie.

Na toekenning

Ten laatste een maand na je terugkeer, dien je de bewijsstukken in via KIOSK. Daar moet je ook een afrekeningssjabloon opladen. 

Na controle van die bewijsstukken betalen we het resterende saldo uit. 

Meer info of hulp nodig?

Inhoudelijke vragen | Vragen over een lopend dossier in KIOSK | Technische vragen over KIOSK

Gebruik het contactformulier