Overslaan en naar de inhoud gaan
Cultuur Cultuur

Reistoelagen voor deelname aan een internationaal project

Wat

De subsidie is bedoeld als tussenkomst in de reiskosten voor deelname aan een internationaal project met internationale uitstraling. Alleen de vervoerskosten naar het buitenland en terug komen in aanmerking voor subsidiëring. Onkosten ter plaatse of een rondreis in het buitenland worden niet terugbetaald.

Lees de uitgebreide toelichting: voorwaarden, aanvraag en beoordeling

Voor wie

Zowel amateurkunstengroepen (met rechtspersoonlijkheid en niet-commercieel karakter) als individuele amateurkunstenaars kunnen gebruik maken van deze subsidie. Ze moeten gevestigd zijn in het Nederlandstalige taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad en actief zijn op het vlak van amateurkunsten.

Hoe en wanneer aanvragen

Dien je aanvraag in via KIOSK. Daar moet je eveneens een begrotingssjabloon opladen.

De indiendata zijn afhankelijk van je vertrekdatum naar het buitenland:

 

Vertrekdatum

Indienen voor

Beslissing minister

januari, februari, maart, april

15 oktober van het jaar vooraf

30 november van het jaar vooraf

mei, juni, juli, augustus

15 februari

31 maart

september, oktober, november, december

15 juni

31 juli

Er staat geen beperking op het maximaal toe te kennen bedrag. De Vlaamse overheid verwacht wel dat je zelf ook inspanningen levert om inkomsten binnen te halen. De internationale reistoelage is een stimuleringsmaatregel en dient niet om de volledige reiskosten te subsidiëren.  Bij gebruik van je eigen wagen berekenen we de onkosten volgens de kilometervergoeding die ook geldt voor personeelsleden van de Vlaamse overheid - met uitzondering van de regels voor carpoolen.

Beoordeling van je aanvraag

De administratie evalueert je aanvraag en houdt daarbij rekening met deze kwaliteitscriteria

  • Het belang van je deelname aan het project of de bijdrage die je deelname biedt aan de internationale uitstraling van de Vlaamse amateurkunsten;
  • de internationale uitstraling van het buitenlandse project;
  • de mogelijkheden tot ontmoeting van en uitwisseling met andere deelnemers, experten en professionele kunstenaars;
  • de ecologische voetafdruk van je vervoersmiddel;
  • en de haalbaarheid en concrete uitwerking van je subsidieaanvraag - op het vlak van financiering, timing en praktische organisatie.

Na toekenning

Ten laatste een maand na je terugkeer, dien je de bewijsstukken in via KIOSK. Daar moet je ook een afrekeningssjabloon opladen. 

Na controle van die bewijsstukken betalen we het resterende saldo uit. 

Vragen

Heb je vragen over subsidies voor internationale reistoelagen voor deelname aan een internationaal project? Contacteer Kevin Van Campenhout.

Kevin Van Campenhout
Subsidiëren en erkennen
+32 2 553 68 69
Team Dossierbeheer