Overslaan en naar de inhoud gaan

Quebec

Culturele samenwerking

De Vlaamse Gemeenschap en Quebec hebben sinds 2002 een culturele samenwerkingsovereenkomst. In het kader daarvan zijn er de voorbije jaren een aantal uitwisselingen en initiatieven opgezet. Voor de periode 2018-2020 lag de focus op podiumkunsten voor een jong publiek. In het werkprogramma 2021-2023 ligt de focus op:
 

  1. Jeugd en podiumkunsten
  • Voortzetten van de samenwerking op het gebied van voorstellingen voor het jonge publiek.
  • Uitbreiding naar alle podiumkunsten, met een bijzondere aandacht voor dans en muziek.
  1. Digitale cultuur
  • Delen van expertise in het gebruik van nieuwe technologieën bij de creatie, verspreiding en bescherming van culturele inhoud.
  • Kennisdelen op het gebied van innoverende initiatieven in deze sector, o.a. in de vorm van presentaties van experts en in het kader van bestaande steuninitiatieven en -programma’s.
  1. Immaterieel cultureel erfgoed

Op het gebied van het immateriële culturele erfgoed en het ambacht wisselen Vlaanderen en Quebec ervaring en kennis uit van experts in de toepassing en conversie van het beleid van UNESCO 2013. Ze zullen hun kennis blijven delen en onderzoeken hoe ze kan worden verdiept en verruimd.

Groep kinderen die dichtbij elkaar liggen

Projectoproepen

In het kader van het werkprogramma voor de periode 2021-2023 werden 4 bilaterale projecten geselecteerd voor ondersteuning via een projectoproep. 

Projectoproep Quebec 2021-2023: overzicht gesubsidieerde projecten

Foto: project BRONKS - Le Carrousel

Meer info

Heb je vragen over het samenwerkingsakkoord? Neem contact op met Andries Clement of Lucille Lamaker.

Andries Clement
02 553 08 63
Lucille Lamaker
02 553 29 54

Meer info of hulp nodig?

Vragen over de projectoproep | Vragen over een lopend dossier in KIOSK | Technische vragen over KIOSK

Gebruik het contactformulier