Overslaan en naar de inhoud gaan

Strategie 21

Wat

Met de Strategie 21 wil de Raad van Europa zijn lidstaten stimuleren en helpen om de grote erfgoedconventies, zoals de Conventies van Valletta, Firenze, Faro en Granada, in de praktijk om te zetten.

De Strategie 21 biedt een kader voor een omvattend erfgoedbeleid en -beheer en is een gevolg van de Verklaring van Namen van april 2015. Toen gingen de bevoegde ministers akkoord om een gedeelde en geïntegreerde aanpak van erfgoedbeheer te promoten.

De Strategie 21 werd in april 2017 in Cyprus gelanceerd. Die strategie van de 21ste eeuw reikt concrete handvaten aan met een focus op de sociale dimensie van erfgoed, economische en ruimtelijke ontwikkelingen, en kennis en educatie.

Aanbevelingen en praktijkvoorbeelden

De Raad van Europa wil beleidsmakers, belanghebbenden en geïnteresseerde burgers kennis laten maken met die strategie en haar aanbevelingen. De Raad lanceerde daarom een website.

De website is opgebouwd rond de 3 componenten van de strategie:

 • de sociale component

  focust op de relatie tussen erfgoed en samenleving, burgerschap, de overdracht van kennis en het delen van democratische waarden via participatief beleid en goed beleid via participatief beheer.


   
 • de economische en ruimtelijke ontwikkeling

  gaat dieper in op de relatie tussen erfgoed en ruimtelijke ordening, de economie en het lokale en regionale beheer, met aandacht voor de principes van duurzame ontwikkeling.


   
 • de component ‘kennis en educatie’

  behandelt de relatie tussen erfgoed en gedeelde kennis en gaat over sensibilisering, opleiding en onderzoek.

Bij elke component biedt de website aanbevelingen en concrete praktijkvoorbeelden.

Heb je zelf goede voorbeelden om met de aanbevelingen uit de Strategie 21 aan de slag te gaan? Dien ze dan in via de website van de Strategie 21.