Overslaan en naar de inhoud gaan
Cultuur Cultuur

Hauts-de-France

Projectoproep 2020-2021 ‘culturele samenwerking Vlaanderen – Hauts-de-France’

In het kader van de Culturele samenwerkingsovereenkomst tussen de Regio Hauts-de-France en de Vlaamse Gemeenschap lanceren beide regio’s voor de derde maal een gezamenlijke projectoproep.

Voor wie?

De oproep staat open voor de brede kunst- en cultuursector en richt zich op het gehele grondgebied van beide regio’s.

Culturele actoren (kunstenaars, culturele organisaties, culturele presentatieplekken …) uit Vlaanderen of het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en Hauts-de-France dienen samen een projectvoorstel in. De samenwerking moet uit minstens twee partners bestaan, één uit elke regio.

Welke projecten komen in aanmerking?

Samenwerking en uitwisseling tussen culturele actoren in Vlaanderen en Hauts-de-France staan centraal in deze projectoproep.

 • Het project is een culturele activiteit die tot stand komt dankzij een samenwerking tussen minstens twee partners, één uit elke regio
 • Het project wordt voor minstens de helft gefinancierd vanuit een andere bron
 • Het project is een duidelijk aantoonbare nieuwe samenwerking tussen kunstenaars, organisaties, bemiddelaars, presentatieplekken uit de brede culturele sector; of voegt een concrete en onderscheidende meerwaarde toe aan een reeds bestaande of een reguliere samenwerking
 • Het project zet in op interregionale mobiliteit en uitwisselingen tussen beide regio’s en op de ondersteuning van opkomend talent
 • Het project geeft een aanzet tot duurzame samenwerking op langere termijn en leidt naar minstens één publiek moment, waarbij publiek uit beide regio’s aangemoedigd wordt om te participeren
 • De projectbegroting is kostenbewust en realistisch opgesteld
 • Het project vindt plaats tussen september 2020 en augustus 2021

Welke steun krijgt het project?

Elk goedgekeurd project wordt voor eenzelfde bedrag vanuit de beide regio’s ondersteund. Er zijn twee types forfaits:

 • Basisforfait: 2 x 2.500 euro
 • Verhoogd forfait: 2 x 5.000 euro

Goedgekeurde projecten krijgen dus telkens tweemaal het forfait. Elke trekker krijgt de middelen vanuit de administratie van de regio waaronder hij ressorteert. In totaal bedragen de subsidies voor een project dus 5.000 of 10.000 euro.

Hoe een subsidieaanvraag indienen?

Er kan momenteel geen subsidieaanvraag meer ingediend worden. De deadline was 16 maart 2020. 

DOWNLOAD HET OVERZICHT VAN DE TOEGEKENDE PROJECTSUBSIDIES VOOR 2020-2021

Toegekende projectsubsidies oproep 2020-2021

Culturele samenwerkingsovereenkomst

In 25 januari 2018 sloten de Vlaamse Gemeenschap en de Regio Hauts-de-France een culturele samenwerkingsovereenkomst (pdf).  

Deze overeenkomst bekrachtigt bestaande culturele samenwerkingen en stimuleert nieuwe initiatieven. Hauts-de-France is één van de belangrijkste grensregio’s van Vlaanderen, en dit zowel omwille van historische, socio-economische als culture banden.  

De overeenkomst heeft een initiële looptijd van drie jaar en heeft de volgende doelstellingen:   

 1. Interregionale mobiliteit en uitwisselingen  
 2. Ondersteuning van opkomend talent  
 3. Politieke samenwerking 

Om deze doelstellingen te verwezenlijken, worden de volgende middelen ingezet:  

 • Een jaarlijkse projectoproep: Deze oproep wordt in principe in het laatste kwartaal van het jaar gelanceerd, staat open voor de brede kunst- en cultuursector en richt zich op het gehele grondgebied van de beide regio’s. Projecten kunnen plaatsvinden in de periode van september tot en met augustus van het volgende jaar. De nadere regels zijn vastgelegd in een reglement.   
 • Een paritair samengesteld samenwerkingsplatform dat zorgt voor de algemene uitvoering van deze overeenkomst en aldus ieder jaar instaat voor (1) het organiseren van regelmatig en systematisch overleg, (2) de uitwerking van een actieplan en een evaluatierapport en (3) de beoordeling van de projectvoorstellen.

Vragen

Heb je vragen over het samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Regio Hauts-de-France of wil je op de hoogte blijven van de projectoproepen? Contacteer Tim De Backer.

Tim De Backer
Kennis en Beleid
02 553 42 94