Overslaan en naar de inhoud gaan
Cultuur Cultuur

Hauts-de-France

Culturele samenwerkingsovereenkomst

Op 25 januari 2018 sloten de Vlaamse Gemeenschap en de Regio Hauts-de-France een culturele samenwerkingsovereenkomst. Deze overeenkomst bekrachtigt bestaande culturele samenwerkingen en stimuleert nieuwe initiatieven. Hauts-de-France is een van de belangrijkste grensregio’s van Vlaanderen, en dit zowel omwille van historische, socio-economische als culturele banden.  

In 2021 vernieuwden de Vlaamse Gemeenschap en de regio Hauts-de-France hun culturele samenwerkingsovereenkomst voor de periode 2021-2024. De samenwerking heeft de volgende doelstellingen:

  • Steun aan opkomend talent
  • Interregionale uitwisseling stimuleren
  • Verduurzaming: uitbouwen van een kader voor duurzame grensoverschrijdende culturele uitwisselingen

Om deze doelstellingen te verwezenlijken, worden de volgende middelen ingezet:  

  • Een jaarlijkse projectoproepVanaf 2022 lanceren beide partners opnieuw jaarlijks een projectoproep om grensoverschrijdende projecten te ondersteunen. In 2021 willen we echter eerst werk maken van een betere omkadering en structurelere aanpak om professionals over de grens met elkaar in contact te brengen.    
  • Een paritair samengesteld samenwerkingsplatform dat zorgt voor de algemene uitvoering van deze overeenkomst en ieder jaar instaat voor (1) het organiseren van regelmatig en systematisch overleg, (2) de uitwerking van een actieplan en een evaluatierapport en (3) de beoordeling van de projectvoorstellen.

Projectoproep 2021-2023: 'netwerking'

Ben je werkzaam in de culturele sector en wil je samen met een partner uit de regio Hauts-de-France grensoverschrijdende netwerkactiviteiten organiseren? Dien je voorstel in uiterlijk op 15 september 2021. 

Via de oproep ‘netwerking’ willen we partners ondersteunen die de komende 2 jaar inzetten op netwerkactiviteiten en vorming. Zo willen we opkomend talent ondersteunen en op termijn de productie en spreiding van grensoverschrijdende cultuurprojecten aan beide kanten van de grens bevorderen.  

Deze bilaterale oproep is er voor projecten die gerealiseerd worden tussen 1 november 2021 en 31 december 2023. Er is een totaal budget van 100.000 euro beschikbaar voor deze oproep. 

Wat

De oproep heeft als doel de wederzijdse uitwisseling en netwerkvorming tussen kunstenaars, culturele actoren en organisaties met culturele werking uit de Vlaamse Gemeenschap en de regio Hauts-de-France te bevorderen. Meerdere partners uit beide regio’s zijn mogelijk!

Wie

De oproep richt zich tot actoren die actief zijn in de brede culturele en artistieke sector waarvan de werking of opdracht betrekking heeft op de vertegenwoordiging van culturele sectoren, het beheer van netwerken, vorming, opleiding of begeleiding van kunstenaars in hun respectieve gebieden.

Wanneer

Het project vindt plaats tussen 1 november 2021 en 31 december 2023.

Hoe een subsidievraag indienen

Update 04/06/2021: De uiterlijke indiendatum werd aangepast van 22 augustus naar 15 september.

Gebruik het inschrijvingsformulier en dien je aanvraag in uiterlijk op 15 september 2021.

Lees het reglement van de projectoproep nauwkeurig. Je vindt er meer informatie over het doel en de doelgroep van deze projectoproep, en het verloop van de procedure.

Selectiecriteria

De jury zal onder andere volgende zaken in acht nemen bij haar beoordeling:

  • De relevantie van het voorstel voor het bevorderen van grensoverschrijdende culturele uitwisselingen.
  • De relevantie voor de professionalisering van opkomende culturele actoren.
  • De verwachte effecten op de ontwikkeling van grensoverschrijdende culturele samenwerkingen.
  • Het effect op de culturele sector in brede betekenis.

Bij deze beoordeling houden we rekening met een evenwichtige spreiding van de projecten zowel op geografisch als sectoraal niveau.

Vragen

Heb je vragen over het samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Regio Hauts-de-France of wil je op de hoogte blijven van de projectoproepen? Contacteer dan Liesbet Servranckx of Peter Reynders.

Liesbet Servranckx
Kennis en Beleid
+32 (0)2 553 06 67
Peter Reynders
Kennis en Beleid
02 553 42 37