Overslaan en naar de inhoud gaan
Cultuur Cultuur

Hauts-de-France

Culturele samenwerkingsovereenkomst

In 25 januari 2018 sloten de Vlaamse Gemeenschap en de Regio Hauts-de-France een culturele samenwerkingsovereenkomst.  

Deze overeenkomst bekrachtigt bestaande culturele samenwerkingen en stimuleert nieuwe initiatieven. Hauts-de-France is één van de belangrijkste grensregio’s van Vlaanderen, en dit zowel omwille van historische, socio-economische als culture banden.  

De overeenkomst heeft een initiële looptijd van drie jaar en heeft de volgende doelstellingen:   

  1. Interregionale mobiliteit en uitwisselingen  
  2. Ondersteuning van opkomend talent  
  3. Politieke samenwerking 

Om deze doelstellingen te verwezenlijken, worden de volgende middelen ingezet:  

  • Een jaarlijkse projectoproep: Deze oproep wordt in principe in het laatste kwartaal van het jaar gelanceerd, staat open voor de brede kunst- en cultuursector en richt zich op het gehele grondgebied van de beide regio’s. Projecten kunnen plaatsvinden in de periode van september tot en met augustus van het volgende jaar. De nadere regels zijn vastgelegd in een reglement.   
  • Een paritair samengesteld samenwerkingsplatform dat zorgt voor de algemene uitvoering van deze overeenkomst en aldus ieder jaar instaat voor (1) het organiseren van regelmatig en systematisch overleg, (2) de uitwerking van een actieplan en een evaluatierapport en (3) de beoordeling van de projectvoorstellen.

Projectoproep 2020-2021 ‘culturele samenwerking Vlaanderen – Hauts-de-France’

Er kan momenteel geen subsidieaanvraag meer ingediend worden. De deadline was 16 maart 2020. 

DOWNLOAD HET OVERZICHT VAN DE TOEGEKENDE PROJECTSUBSIDIES VOOR 2020-2021

Toegekende projectsubsidies oproep 2020-2021

Vragen

Heb je vragen over het samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Regio Hauts-de-France of wil je op de hoogte blijven van de projectoproepen? Contacteer dan Liesbet Servranckx.

Liesbet Servranckx
Kennis en Beleid
+32 (0)2 553 06 67