Overslaan en naar de inhoud gaan

Hauts-de-France

Culturele samenwerkingsovereenkomst

Op 25 januari 2018 sloten de Vlaamse Gemeenschap en de Regio Hauts-de-France een culturele samenwerkingsovereenkomst. Deze overeenkomst bekrachtigt bestaande culturele samenwerkingen en stimuleert nieuwe initiatieven. Hauts-de-France is een van de belangrijkste grensregio’s van Vlaanderen, en dit zowel omwille van historische, socio-economische als culturele banden.  

In 2021 vernieuwden de Vlaamse Gemeenschap en de regio Hauts-de-France hun culturele samenwerkingsovereenkomst voor de periode 2021-2024. De samenwerking heeft de volgende doelstellingen:

  • Steun aan opkomend talent
  • Interregionale uitwisseling stimuleren
  • Verduurzaming: uitbouwen van een kader voor duurzame grensoverschrijdende culturele uitwisselingen

Om deze doelstellingen te verwezenlijken, worden de volgende middelen ingezet:  

  • Een jaarlijkse projectoproepIn 2021 schreven we een projectoproep ‘netwerking’ uit om werk te maken van een betere omkadering en structurelere aanpak om professionals over de grens met elkaar in contact te brengen. Vanaf 2022 lanceren beide partners opnieuw jaarlijks een projectoproep om grensoverschrijdende projecten te ondersteunen. 
  • Een paritair samengesteld samenwerkingsplatform dat zorgt voor de algemene uitvoering van deze overeenkomst en ieder jaar instaat voor (1) het organiseren van regelmatig en systematisch overleg, (2) de uitwerking van een actieplan en een evaluatierapport en (3) de beoordeling van de projectvoorstellen.

Projectoproep 2022-2023

Je kunt momenteel geen subsidieaanvraag meer indienen. De deadline voor de projectoproep 2022-2023 was 17 april 2022. Voor deze oproep selecteerde de jury 9 samenwerkingsprojecten. Meer info over de geselecteerde projecten vind je hieronder.

Meer info

Heb je vragen over de samenwerkingsovereenkomst? Neem contact op met Andries Clement of Lucille Lamaker.

Andries Clement
Kennis en Beleid
02 553 08 63
Lucille Lamaker
Kennis en Beleid
02 553 29 54

MEER INFO OF HULP NODIG?

Vragen over de projectoproep | Vragen over een lopend dossier in KIOSK | Technische vragen over KIOSK

Gebruik het contactformulier