Overslaan en naar de inhoud gaan
Cultuur Cultuur

Bilaterale samenwerking

Vlaanderen onderhoudt intense bilaterale relaties met de Franse Gemeenschap, Nederland en Marokko. Eigen aan de samenwerking met deze partners is dat ze bekrachtigd werd in een formele overeenkomst, dat ze zich voltrekt op verschillende niveaus (politiek, ambtelijk en in de sector) en dat het om een engagement op lange termijn gaat. 

Daarnaast zijn er momenteel actieve samenwerkingensverbanden met Quebec (2018-2020), Hauts-de-France (2018-2021), de Duitstalige Gemeenschap (2019-2021) en China (2019-2022). In Tokio heeft Vlaanderen met Arts Flanders Japan een liaisonkantoor.  

Cultuur maakt ook deel uit van de vele bilaterale werkprogramma’s die de Vlaamse overheid afsluit om uitvoering te geven aan de bilaterale akkoorden die ze met een groot aantal landen ter wereld heeft. Deze werkprogramma’s bieden een kader voor samenwerking in het veld, zonder dat hier vanuit het Departement Cultuur, Jeugd en Media financiële middelen tegenover staan. Raadpleeg de werkprogramma's op de website van het Departement Buitenlandse Zaken.

Contact

Heb je vragen over de bilaterale samenwerkingen?

Contacteer Liesbet Servranckx.

Liesbet Servranckx
Kennis en Beleid
+32 (0)2 553 06 67